Bài 15.11 trang 44 SBT Vật lí 8


Giải bài 15.11 trang 44 sách bài tập vật lí 8. Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contenơ 10 tấn lên cao 5m mất 20 giây

Đề bài

Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ \(10\) tấn lên cao \(5m\) mất \(20\) giây

a) Tính công suất do cần cẩu sản ra

b) Cần cẩu này chạy bằng điện, với hiệu suất \(65\%\). Hỏi, để bốc xếp \(300\) contennơ thì cần bao nhiêu điện năng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng \(P=10m\)

Sử dụng công thức tính công \(A=Ps\)

Sử dụng công thức tính công suất \(\wp=\dfrac{A}{t}\)

Sử dụng công thức tính hiệu suất \(H=\dfrac{A_{ich}}{A_{tp}}.100\%\)

Lời giải chi tiết

Gọi \({A_{ich}}\) là công đưa \(300\) contennơ lên cao \(5m\).

Gọi \( {A_{tp}} \) là điện năng của cần cẩu để đưa \(300\) contennơ lên cao \(5m\).

\(m = 10tan = 10000kg, h = 5m, t = 20s\)

a) Công suất do cần cẩu sinh ra:

\(\wp  = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{P.h}}{t} = \dfrac{{10.10000.5}}{{20}}\)\(\, = 25000W\)

b) Công đưa 300 contennơ lên cao 5m là:

\({A_{ich}} = NPh =N.10m.h = {10.300.10.10^3}.5 \)\(\,= {15.10^7}J\)

Điện năng cần tiêu thụ:

\(H=\dfrac{A_{ich}}{A_{tp}}.100\%\)

\(\Rightarrow {A_{tp}} = \dfrac{{{A_{ci}}}}{H} = \dfrac{{{{15.10}^7}}}{{0,65}} \)\(\,= 230769230,8\,J\) 

Loigiaihay.comBình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15: Công suất

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài