Bài 12.7 trang 34 SBT Vật lí 8


Đề bài

Một vật có trọng lượng riêng là \(26000N/m^3\). Treo vật vào một lực kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ \(150N\). Hỏi nếu treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là \(10000N/m^3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng: \(P = {d_{vat}}.{V_{vat}}\)

Sử dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  \({F_A} = {d_{long}}.V\)

Lời giải chi tiết

Nhúng chìm vật trong nước, vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét nên vật nhẹ hơn ngoài không khí.

Do lực đẩy Ác-si-mét chính là hiệu số giữa trọng lượng của vật ở ngoài không khí với trọng lượng của vật ở trong nước nên:

\(F_A = P – P_n\)

Trong đó: \(P\) là trọng lượng của vật ở ngoài không khí

\(P_n\) là trọng lượng của vật ở trong nước

Hay \(d_n.V = d.V – P_n\)

Trong đó: \(V\) là thể tích của vật; dn là trọng lượng riêng của nước

\(d\) là trọng lượng riêng của vật

Suy ra: 

\(d.V – d_n.V = P_n \Rightarrow V.(d – d_n) = P_n\)

\( \Rightarrow V=\dfrac{P_n}{d – d_n}\)

Trọng lượng của vật ở ngoài không khí là: \(P=Vd={\dfrac{P_n}{d – d_n}}d\\={\dfrac{150}{26000 – 10000}}26000=243,75N\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu
 • Bài 12.8 trang 34 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.8 trang 34 sách bài tập vật lí 8. Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì

 • Bài 12.9 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.9 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì

 • Bài 12.10 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.10 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). Hãy dựa vào hình vẽ và so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng

 • Bài 12.11 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.11 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước.

 • Bài 12.12 trang 35 SBT Vật lí 8

  Giải bài 12.12 trang 35 sách bài tập vật lí 8. Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.