Bài 10.12 trang 33 SBT Vật lí 8


Giải bài 10.12 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước?

Đề bài

Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ \(2,1N\). Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm \(0,2N\). Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết trọng lượng riêng của nước là \(10 000N/m^3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  \({F_A} = d.V\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Ở ngoài không khí: P = 2,1 N

Trong nước, số chỉ giảm 0,2N.

dnước = d= 10000 N/m3.

d/dn = ?

Lời giải:  

Khi nhúng chìm vật vào nước, vật chịu tác dụng của lực đẩy Ac-si-mét nên số chỉ của lực kế giảm \(0,2N\), tức là \(F_A = 0,2N\).

Ta có \(F_A = V.d_n\), trong đó \(d_n\) là trọng lượng riêng của nước, \(V\) là thể tích phần nước bị vật chiếm chỗ.

Thể tích của vật là:

\(V = \dfrac{F_A}{d_n} = \dfrac{0,2}{10000} = 0,00002{m^3}\)  
\( \Rightarrow d = \dfrac{P}{V} = {\dfrac{2,1}{0,00002}} = 105000N/{m^3}\)

Ta có: \(\dfrac{d}{ {{d_n}}} = 10,5\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài