Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển


Đề bài

- Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhận xét bảng số liệu

- So sánh

Lời giải chi tiết

* So sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển:

- Các nước đang phát triển:

+ Nhóm tuổi 0 -14 chiếm  tỉ trọng lớn với 32%.

+ Cao nhất vẫn là nhóm tuổi 15 – 64 với 63%.

+ Nhóm tuổi trên 65 chỉ chiếm 5% trong cơ cấu.

- Các nước phát triển:

+ Nhóm tuổi 0 -14: chiếm tỉ trọng ít hơn (17%).

+ Nhóm tuổi 15 -64: chiếm tỉ trọng lớn nhất (68%), cao hơn so với nước đang phát triển.

+ Nhóm tuổi trên 65 chiếm tỉ trọng lớn với  15% trong cơ cấu dân số và  cao hơn so với nước đang phát triển.

⟹ Nhóm nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ trẻ em lớn và người già ít.

     Nhóm nước phát triển có cơ cấu dân số già, tỉ lệ trẻ em ít, ngược lại tỉ lệ người già lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài