Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Bình chọn:
4.6 trên 102 phiếu
Lý thuyết một số vấn đề của Mĩ La tinh

Lý thuyết một số vấn đề của Mĩ La tinh Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 5.3 cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoảng sản gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.3 nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 26 SGK Địa lí 11

1. Dựa vào hình 5.4, hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004? 2. Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 sgk địa lý 11

Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 sgk địa lý 11

Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 -2004?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 sgk địa lý 11

Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

Xem lời giải

Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội của Mĩ La Tinh

Ở hầu hết các nước Mĩ La Tinh dân cư còn nghèo đói, thu nhập giữa người giàu và người nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

Xem chi tiết

Một số vấn đề về kinh tế của Mĩ La Tinh

Những năm gần đây, nhiều quốc gia Mĩ La tinh đã tập trung củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục, cải cách kinh tế, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế thực hiện công nghiệp hóa đất nước

Xem chi tiết