Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

Bình chọn:
4.2 trên 71 phiếu
Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 và 2007 Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 và 2007

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 48 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hình 7.3 trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU. Dựa vào hình 7.3 trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 48 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não EU. Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não EU.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
 Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản. Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU Hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Câu 1 – Trang 50 – SGK Địa lí 11 Câu 1 – Trang 50 – SGK Địa lí 11

Liên minh châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này.

Xem chi tiết
Câu 2 – Trang 50 – SGK Địa lí 11 Câu 2 – Trang 50 – SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

Xem chi tiết
Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU? Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải? Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng? Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì? Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
B1 – Trang 55 – SGK Địa lí 11 B1 – Trang 55 – SGK Địa lí 11

Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11 Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11

EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?

Xem chi tiết
Câu 3 – Trang 55 – SGK Địa lí 11 Câu 3 – Trang 55 – SGK Địa lí 11

Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Liên minh châu Âu?

Xem chi tiết
Dựa vào bảng thông tin dưới đây và những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng Ơ-rô đã tạo ra những thuận lợi gì cho các nước thành viên EU. Dựa vào bảng thông tin dưới đây và những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng chung đồng Ơ-rô đã tạo ra những thuận lợi gì cho các nước thành viên EU.

Giải bài tập 1 trang 56 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 7.2, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới. Dựa vào biểu đồ đã hoàn thành và những hiểu biết của bản thân, hãy nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế. Dựa vào bảng 7.2, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới. Dựa vào biểu đồ đã hoàn thành và những hiểu biết của bản thân, hãy nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế.

Giải bài tập 2 trang 56 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Đặc điểm vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng  như thế nào đến việc phát triển kinh tế của CHLB Đức Đặc điểm vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế của CHLB Đức

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Hãy nêu một số nét nổi bật trong dân cư-xã hội của CHLB Đức Hãy nêu một số nét nổi bật trong dân cư-xã hội của CHLB Đức

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hình 7.12, hãy xác định các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-Phuốc, Muy-ních, Xtút-gát, Béc-lin và các ngành công nghiệp của những trung tâm đó. Dựa vào hình 7.12, hãy xác định các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-Phuốc, Muy-ních, Xtút-gát, Béc-lin và các ngành công nghiệp của những trung tâm đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài