Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Bình chọn:
4.7 trên 129 phiếu
Lý thuyết một số vấn đề của châu Phi

Lý thuyết một số vấn đề của châu Phi Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 20 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.1 so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 20 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 22 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới?

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 sgk địa lý 11

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng trang 23 SGK Địa lí 11, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 sgk địa lý 11

Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

Xem lời giải

Một số vấn đề về tự nhiên của Châu Phi

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van. Đây là những khó khăn lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước châu Phi.

Xem chi tiết

Một số vấn đề về dân cư và xã hội của Châu Phi

Do có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nên dân số châu Phi tăng rất nhanh. Tuổi thọ trung bình của người dân châu Phi thấp.

Xem chi tiết

Một số vấn đề về kinh tế của Châu Phi

Nền kinh tế của châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao trong thập niên vừa qua.

Xem chi tiết