Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

Bình chọn:
4 trên 92 phiếu
Lý thuyết cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - Tự nhiên, dân cư và xã hội

Lý thuyết cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - Tự nhiên, dân cư và xã hội Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Nêu tên các dạng địa hình chính và các sông lớn ở Trung Quốc. So sánh sự khác biệt về địa hình, sông ngòi giữa miền Tây và miền Đông. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 88 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quan sát hình 10.3, nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 88 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 10.4 và kiến thức trong bài, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.

Xem lời giải

Câu 2 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc.

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 10.1 và 10.4, nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc?

Xem lời giải

Câu 4 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?

Xem lời giải

Vị trí địa lí và lãnh thổ Trung Quốc

Trung Quốc là nước có diện tích lớn thứ tư trên thế giới (sau LB Nga, Ca-na-đa và Hoa Kì).

Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc

Sự đa dạng của tự nhiên Trung Quốc được thể hiện qua sự khác biệt giữa miền Đông và miền Tây.

Xem chi tiết

Dân cư Trung Quốc

Trung Quốc chiếm 1/5 số dân thế giới, với trên 50 dân tộc khác nhau ; đông nhất là người Hán chiếm trên 90% số dân cả nước

Xem chi tiết

Vị trí địa lí, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung Quốc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Địa lí 11

Xem lời giải