Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

Bình chọn:
4.6 trên 86 phiếu
Lý thuyết Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Lý thuyết Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - Kinh tế Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 10.1. nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 10.8, nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tác động đến sự phân bố này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 10.9 và kiến thức đã học, nhận xét sự phân bố cây lương thực, cây công nghiệp và một số gia súc của Trung Quốc. Vì sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 95 - SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.

Xem lời giải

Câu 2 – Trang 95 - SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 10,8, nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc?

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 95 - SGK Địa lí 11

Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông?

Xem lời giải

Khái quát nền kinh tế Trung Quốc

Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc.

Xem chi tiết

Ngành công nghiệp của Trung Quốc

Trong quá trình chuyển đổi từ “nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường”, các xí nghiệp, nhà máy được chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Xem chi tiết

Mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam

Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực, trên nền tảng của tình hữu nghị và sự ổn định lâu dài.

Xem chi tiết