Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

Bình chọn:
4.8 trên 78 phiếu
Khái quát nền kinh tế Trung Quốc Khái quát nền kinh tế Trung Quốc

Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc.

Xem chi tiết
Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng? Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 10.1. nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc. Dựa vào bảng 10.1. nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hình 10.8, nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tác động đến sự phân bố này. Dựa vào hình 10.8, nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tác động đến sự phân bố này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hình 10.9 và kiến thức đã học, nhận xét sự phân bố cây lương thực, cây công nghiệp và một số gia súc của Trung Quốc. Vì sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây? Dựa vào hình 10.9 và kiến thức đã học, nhận xét sự phân bố cây lương thực, cây công nghiệp và một số gia súc của Trung Quốc. Vì sao có sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Câu 1 – Trang 95 -  SGK Địa lí 11 Câu 1 – Trang 95 - SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.

Xem chi tiết
Câu 2 – Trang 95 -  SGK Địa lí 11 Câu 2 – Trang 95 - SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 10,8, nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc?

Xem chi tiết
Câu 3 – Trang 95 -  SGK Địa lí 11 Câu 3 – Trang 95 - SGK Địa lí 11

Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông?

Xem chi tiết


Gửi bài