Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì

Bình chọn:
4.5 trên 101 phiếu
Lý thuyết Hợp chúng quốc Hoa Kì (Phần 1 - Tự nhiên và dân cư)

Lý thuyết Hợp chúng quốc Hoa Kì (Phần 1 - Tự nhiên và dân cư) Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 36 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quan sát hình 6.3 hãy nhận xét sự

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 sgk địa lý 11

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp Hoa Kì.

Xem lời giải

Bài 2 trang 40 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng 6.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số của Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế.

Xem lời giải

Lãnh thổ và vị trí địa lí của Hoa Kì

Lãnh thổ Hoa Kì gồm phần rộng lớn ở trung tâm Bắc Mĩ, bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai.

Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên của Hoa Kì

Phần lớn các bang ở phía bắc Hoa Kì có khí hậu ôn đới. Các bang ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu cận nhiệt.

Xem chi tiết

Thành phần dân cư và phân bố dân cư của Hoa Kì

Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng. Hiện nay, 83% dân số Hoa Kì có nguồn gốc châu Âu. Dân cư có nguồn gốc châu Phi vào khoảng 33 triệu người.

Xem chi tiết

Gia tăng dân số của Hoa Kì

Hoa Kì có số dân đông thứ ba trên thế giới. Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư. Dân nhập cư đa số là người châu Âu, tiếp đến là Mĩ La tinh, châu Á, Ca-na-đa và châu Phi.

Xem chi tiết