Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 11 - Trường THPT Ngô Gia Tự. Năm học 2020-2021

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ở các nước Đông Nam Á bị thu hẹp là do

 • A kết quả trồng rừng còn nhiều hạn chế.
 • B cháy rừng và xây dựng nhà máy thủy điện.
 • C khai thác không hợp lí và cháy rừng.
 • D mở rộng diện tích đất canh tác nông nghiệp.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ở các nước Đông Nam Á bị thu hẹp là do khai thác không hợp lí và cháy rừng

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Đâu không phải là hướng phát triển công nghiệp của Đông Nam Á?

 • A hiện đại hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ.
 • B tăng cường đào tạo kĩ thuật cho người lao động.
 • C tập trung sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước.
 • D tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

:Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á (tiếp theo)

Lời giải chi tiết:

Việc tập trung sản xuất phục vụ các nhu cầu trong nước không phải là hướng phát triển công nghiệp của Đông Nam Á?

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - xã hội là

 • A thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.
 • B chấm dứt được tình trạng nghèo đói.
 • C tập trung sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước.
 • D tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Lời giải chi tiết:

Việc giữ vững ổn định xã hội và mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài đã tạo điều kiện để nền kinh tế Trung Quốc có sự phát triển mạnh mẽ. Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, trung bình đạt 8%/năm.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của Lào, Xin - ga - po và Cam - pu - chia, giai đoạn 2010 - 2016

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

 • A Cán cân xuất nhập khẩu của Lào, Xingapo và Campuchia
 • B Quy mô xuất, nhập khẩu của Lào, Xingapo và Campuchia
 • C Chuyển dịch cơ cấu của Lào, Xingapo và Campuchia
 • D Tốc độ tăng trưởng xuất, nhập khẩu của Lào, Xingapo và Campuchia

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Kĩ năng sử dụng biểu đồ

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ trên thể hiện tốc độ tăng trưởng xuất, nhập khẩu của Lào, Xingapo và Campuchia.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Vùng trồng lúa gạo của Trung Quốc tập trung ở vùng có khí hậu nào dưới đây?

 • A Ôn đới gió mùa.
 • B Cận nhiệt gió mùa.
 • C Cận nhiệt lục địa.
 • D Nhiệt đới gió mùa.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Lời giải chi tiết:

Vùng trồng lúa gạo của Trung Quốc tập trung ở khu vực có khí hậu cận nhiệt gió mùa.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ phát triển của ASEAN còn chưa đồng đều?

 • A Đô thị hóa khác nhau giữa các quốc gia.
 • B GDP của một số nước rất cao, trong khi còn nhiều nước thấp.
 • C Việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nhiều nước chưa hợp lí.
 • D Số hộ đói nghèo giữa các quốc gia khác nhau.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á (Hiệp hội các nước Đông Nam Á)

Lời giải chi tiết:

GDP của một số nước rất cao trong khi nhiều nước còn rất thấp. Đây chính là biểu hiện chứng tỏ trình độ phát triển của ASEAN còn chưa đồng đều.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc vẫn còn thấp là do

 • A năng suất cay lương thực thấp.
 • B diện tích đất canh tác rất ít.
 • C dân số đông nhất thế giới.
 • D sản lượng lương thực thấp.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lời giải chi tiết:

Bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc còn thấp là do diện tích đất canh tác rất ít. Chỉ có khoảng 7% đất canh tác của toàn thế giới nhưng phải nuôi số dân bằng 20% dân số toàn cầu.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?

 • A Á - Âu và Nam Mỹ.
 • B Á - Âu và Ô - xtray - li - a.
 • C Á - Âu và Bắc Mỹ.
 • D Á - Âu và Phi.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á

Lời giải chi tiết:

Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối giữa lục địa Á Âu và lục địa Ô - xtray-li-a

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Đông Nam Á biển đảo nằm trong các đới khí hậu nào sau đây?

 • A Nhiệt đới gió mùa và xích đạo.
 • B Cận nhiệt đới và xích đạo.
 • C Cận xích đạo và xích đạo.
 • D Cận nhiệt và nhiệt đới.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á

Lời giải chi tiết:

Đông Nam Á nằm trong các đới khí hậu nhiệt đới gió mùa và xích đạo

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở Đông Nam Á là

 • A cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
 • B phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
 • C phá thế độc canh trong nông nghiệp.
 • D Đẩy mạnh thu ngoại tệ.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á

Lời giải chi tiết:

Mục đích chủ yếu của việc trồng cây công nghiệp ở Đông Nam Á chính là để đẩy mạnh xuất khẩu thu ngoại tệ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Cho bảng số liệu sau

Để thể hiện sản lượng lương thực, bông vải của Trung Quốc giai đoạn 2004 - 2014 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • A Cột
 • B Miền
 • C Đường
 • D Tròn

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Vận dụng kĩ năng quan sát biểu đồ

Lời giải chi tiết:

Để thể hiện sản lượng lương thực, bông vải của Trung Quốc giai đoạn 2004 - 2014 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ cột là thích hợp nhất.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Đặc điểm chính của địa hình Trung Quốc là

 • A thấp dần từ bắc xuống nam
 • B cao dần từ tây sang đông
 • C cao dần từ bắc xuống nam
 • D thấp dần từ tây sang đông

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm địa hình Trung Quốc thấp dần từ tây sang đông

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Dân cư Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông vì miền này

 • A không có lũ lụt hàng năm, khí hậu ôn hòa
 • B ít thiên tai, thích hơp cho định cư lâu dài
 • C là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc
 • D có kinh tế phát triển, giàu tài nguyên

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lời giải chi tiết:

Dân cư Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông vì miền này có kinh tế phát triển, rất giàu tài nguyên.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Thế mạnh nổi bật để phát triển công nghiệp nông thôn của Trung Quốc là

 • A nguồn lao động dồi dào
 • B giàu tài nguyên thiên nhiên
 • C có nguồn vốn đầu tư lớn
 • D cơ sở hạ tầng hiện đại

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lời giải chi tiết:

Thế mạnh nổi bật để phát triển công nghiệp nông thôn ở Trung Quốc là nguồn lao động dồi dào.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Dân tộc nào chiếm tỉ lệ cao nhất ở Trung Quốc?

 • A Hán
 • B Tạng
 • C Hồi
 • D Choang

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Lời giải chi tiết:

Dân tốc người Hán chiếm tỉ lệ cao nhất ở Trung Quốc chiếm trên 50%

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

 • A Địa hình bị chia cắt mạnh
 • B Có rất nhiều núi lửa và đảo
 • C Nhiều đồng bằng châu thổ
 • D Nhiều nơi núi lan ra biển

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á

Lời giải chi tiết:

Đông Nam Á lục địa không có rất nhiều núi lửa và đảo.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trình bày đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa

Phương pháp giải:

Lí thuyết bài khu vực Đông Nam Á

Lời giải chi tiết:

 Đông Nam Á lục địa có địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy dài theo hướng tây bắc - đông nam hoặc hướng bắc nam, nhiều nơi núi lan sát ra biển.

Giữa các dãy núi là các thung lũng rộng, ven biển có các động bằng phù sa màu mỡ của các con sông lớn như sông Mê Công, thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp, đặc biệt là việc gieo trồng lúa nước.

Đông Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy vậy, một phần lãnh thổ Bắc Mianma, Bắc Việt Nam có mùa đông lạnh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Cho bảng số liệu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một số quốc gia năm 2015

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số quốc gia năm 2015 và nhận xét.

Phương pháp giải:

Xử lí số liệu và vẽ biểu đồ

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá tị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số quốc gia năm 2015 (Đơn vị %)

Nhận xét: Giá trị xuất nhập khẩu của một số quốc gia có sự khác nhau. Thái Lan và Xingapo là quốc gia xuất siêu, Việt Nam là quốc gia nhập siêu.

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Địa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.