Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Bình chọn:
4.4 trên 92 phiếu
Lý thuyết Liên minh châu Âu (Phần 2 - EU: Hợp tác, liên kết để cùng phát triển)

Lý thuyết Liên minh châu Âu (Phần 2 - EU: Hợp tác, liên kết để cùng phát triển) Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

B1 – Trang 55 – SGK Địa lí 11

Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11

EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 55 – SGK Địa lí 11

Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Liên minh châu Âu?

Xem lời giải

Thị trường chung châu Âu : tự do lưu thông

Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo.

Xem chi tiết

Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ

Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) có trụ sở Tu-lu-dơ (Pháp), do Pháp, Đức, Anh sáng lập, đang phát triển mạnh và cạnh tranh có hiệu quả với các hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Hoa Kì

Xem chi tiết

Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ

Euroregion – từ ghép của Euro (châu Âu) và region (vùng)- chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa trên cơ sở tự nguyện

Xem chi tiết