Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Bình chọn:
4.5 trên 153 phiếu
Lý thuyết một số vấn đề mang tính toàn cầu

Lý thuyết một số vấn đề mang tính toàn cầu Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào bảng 3.1 so sánh tỉ suất gia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dân số tăng nhanh dẫn tới những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dân số già dẫn tới những hậu quả gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 14 SGK Địa lí 14

Xem lời giải

Ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 sgk địa lý 11

Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 sgk địa lý 11

Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 sgk địa lý 11

Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Dân số

Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là ở nửa sau của thế kỉ XX. Năm 2005, số dân thế giới là 6477 triệu người.

Xem chi tiết

Môi trường

Hoạt động công nghiệp và sinh hoạt đặc biệt ở các nước phát triển đã đưa vào khí quyển một lượng lớn khí thải gây ra mưa axit ở nhiều nơi trên Trái Đất

Xem chi tiết

Một số vấn đề khác.

Trong những thập niên cuối của thế kỉ XX và những năm đầu của thế kỉ XXI, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình của thế giới.

Xem chi tiết