Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Bình chọn:
4.3 trên 46 phiếu
Lý thuyết Liên minh châu Âu (Phần 1 - EU: Liên minh khu vực lớn nhất trên thế giới)

Lý thuyết Liên minh châu Âu (Phần 1 - EU: Liên minh khu vực lớn nhất trên thế giới) Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 và 2007

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 48 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 7.3 trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 48 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não EU.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 50 – SGK Địa lí 11

Liên minh châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

Xem lời giải

EU – Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng một đồng tiền chung (ơ-rô)

Xem chi tiết

Sự ra đời và phát triển của EU

EU càng ngày càng mở rộng về số lượng thành viên và phạm vi lãnh thổ. Từ 6 nước thành viên ban đầu (năm 1957), đến đầu năm 2007, EU đã có 27 thành viên (EU27).

Xem chi tiết

Mục đích và thể chế của liên minh châu Âu (EU)

Mục đích của EU là xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó, hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên

Xem chi tiết

EU – Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu, các nước thuộc EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau và có chung một mức thuế trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU

Xem chi tiết