Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Hãy xác định trên bản đồ (hoặc Alat Địa lí thế giới) vị trí các quốc gia của khu vực Tây Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quan sát hình 5.7 hãy cho biết Trung Á có những quốc gia nào ? Vị trí địa lí và lãnh thổ của khu vực có đặc điểm gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 5.8 hãy tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của từng khu vực.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 31 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ cho thế giới của khu vực Tây Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 31 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Nhận xét về hậu quả của các cuộc chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 sgk địa lý 11

Tìm trong bảng trang 33 SGK Địa lí 11, các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất (về diện tích, dân số) ở từng khu vực và xác định vị trí địa lí, lãnh thổ của chúng trên bản đồ (hoặc Atlat Địa lí thế giới).

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 sgk địa lý 11

Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-lét-tin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì?

Xem lời giải