Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

Nằm ở trung tâm châu Âu, tiếp giáp với 9 nước, Biển Bắc và biển Ban-tích, CHLB Đức có nhiều thuận lợi trong việc thông thương với các nước khác ở châu Âu

Xem chi tiết

Dân cư và xã hội

Nước Đức là nhà nước liên bang (gồm 16 bang). So với các nước trên thế giới, người dân Đức có mức sống cao.

Xem chi tiết

Khái quát kinh tế CHLB Đức

Hiện nay, nước Đức thống nhất là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Nền kinh tế - xã hội Đức đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức

Xem chi tiết

Đặc điểm vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế của CHLB Đức

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Hãy nêu một số nét nổi bật trong dân cư-xã hội của CHLB Đức

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào các bảng 7.3, 7.4 hãy chứng minh CHLB Đức là một trong những cường quốc kinh tế hiện nay?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết

Dựa vào hình 7.12, hãy xác định các trung tâm công nghiệp: Cô-lô-nhơ, Phran-Phuốc, Muy-ních, Xtút-gát, Béc-lin và các ngành công nghiệp của những trung tâm đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào hình 7.14, hãy nêu sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi của CHLB Đức.

Dựa vào hình 7.14, hãy nêu sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi của CHLB Đức.

Xem chi tiết

Câu 1 - Trang 60 - SGK Địa lí 11

Vì sao có thể nói rằng CHLB Đức là một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới?

Xem lời giải

Câu 2 - Trang 60 - SGK Địa lí 11

Hãy chứng minh rằng CHLB Đức là một nước có nền công nghiệp-nông nghiệp phát triển cao.

Xem lời giải