A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bình chọn:
4.5 trên 48 phiếu
Lý thuyết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/người).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thong tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 8 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy: Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức (ví dụ: kế toán, bảo hiểm…).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 sgk địa lý 11

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sgk địa lý 11

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng số liệu (trang 9 SGK Địa lí 11): Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Xem lời giải

Sự phân chia thành các nhóm nước

Thế giới có trên 200 quốc gia

Xem chi tiết

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.

GDP bình quân đầu người có sự chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Xem chi tiết

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

Xem chi tiết

Lý thuyết xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Lý thuyết xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào bảng 2 (trang 11-12 sgk Địa lí 11), so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 sgk địa lý 11

Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sgk địa lý 11

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sgk địa lý 11

Xác định các nước thành viên của tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên bản đồ “Các nước trên thế giới”.

Xem lời giải

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế.

Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến văn hóa, khoa học,...

Xem chi tiết

Xu hướng khu vực hóa kinh tế

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau đã tạo nên động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại,

Xem chi tiết

Lý thuyết một số vấn đề mang tính toàn cầu

Lý thuyết một số vấn đề mang tính toàn cầu Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất