Địa lí kinh tế - Địa lí các vùng kinh tế

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập Các vùng kinh tế trọng điểm mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Các vùng kinh tế trọng điểm mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Các vùng kinh tế trọng điểm mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Các vùng kinh tế trọng điểm mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất