Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 câu trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ dễ 30 câu trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết
25 câu trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ 25 câu trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết
30 bài tập Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ khó 30 bài tập Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết
25 bài tập Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ khó 25 bài tập Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ khó

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết
25 câu trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ dễ (Phần 2) 25 câu trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ dễ (Phần 2)

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) - Phần 2 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết
25 câu trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ (Phần 2) 25 câu trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ (Phần 2)

Tổng hợp 25 bài tập trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) - Phần 2 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài