Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Cơ cấu ngành công nghiệp mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Cơ cấu ngành công nghiệp mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Cơ cấu ngành công nghiệp mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Cơ cấu ngành công nghiệp mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất