25 câu trắc nghiệm Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển mức độ dễ (Phần 2)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Hệ sinh thái vùng ven biển nước ta chiếm ưu thế nhất là:

 • A Hệ sinh thái rừng ngập mặn
 • B Hệ sinh thái trên đất phèn
 • C Hệ sinh thái rừng trên đất, đá pha cát ven biển
 • D Hệ sinh thái rừng trên đảo và rạn san hô

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hệ sinh thái ven biển nước ta rất đa dạng và giàu có, hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta đưngứ thứ hai trên thế giới sau rừng ngập mặn Amazon, tuy nhiên, hiện nay rùng ngập mặn bị thu hẹp nhiều

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Biển Đông là biển kín được bao bọc với các vòng cung đảo phía

 • A Nam     
 • B Đông Nam                
 • C  Đông và Đông Nam  
 • D Đông

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Biển Đông là biển tương đối kín, phía Bắc và phía tây là lục địa, phía đông và đông Nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo (sgk trang 36)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Các nước có chung Biển Đông với Việt Nam là

 • A Trung Quốc, Phi-lip-pin, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.
 • B Trung Quốc, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.
 • C Trung Quốc, Phi-lip-pin, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.
 • D Trung Quốc, Phi-lip-pin, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các nước có chung Biển Đông với Việt Nam là Trung Quốc, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan (xem Atlat trang 4-5)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Quốc gia Đông Nam Á nào không có chung biển Đông với nước ta?

 • A Malaixia.
 • B Brunây.      
 • C  Mianma.        
 • D Singapo.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Quốc gia Đông Nam Á  không có chung biển Đông với nước ta là Mianma. (Xem Atlat trang 4)

=> Chọn đáp án C       

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Biển Đông nằm trong vùng:

 • A  cận xích đạo gió mùa.            
 • B ôn đới gió mùa.
 • C nhiệt đới gió mùa.      
 • D  cận nhiệt đới gió mùa.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Biển Đông nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa (sgk Địa lí 12 trang 36)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Biển Đông thuộc lãnh thổ nước ta có diện tích là

 • A khoảng 1 triệu km2  
 • B 3,744 triệu km2    
 • C 3,477 triệu km2      
 • D 3,447 triệu km2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Biển Đông thuộc lãnh thổ nước ta có diện tích (sgk Địa lí 12 trang 15)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Đây không phải là tài nguyên khoáng sản biển?

 • A Cát    
 • B Sinh vật biển.  
 • C Dầu khí         
 • D Muối

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên khoáng sản biển không bao gồm Sinh vật biển

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Nước ta tiếp giáp với Biển Đông, nên có

 • A nhiệt độ trung bình cao.               
 • B độ ẩm không khí lớn.
 • C  địa hình nhiều đồi núi.        
 • D sự phân mùa khí hậu.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Biển Đông rộng, nhiệt độ nước biển cao nên đã làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn (sgk Địa lí 12 trang 36); độ ẩm không khí cao >80%, cân bằng ẩm luôn dương

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Hai bể dầu lớn nhất nước ta hiện nay là?

 • A Nam Côn Sơn và Cửu Long.
 • B Thổ Chu - Mã Lai và Sông Hồng.
 • C Nam Côn Sơn và  Sông Hồng.    
 • D Cửu Long và Sông Hồng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hai bể dầu lớn nhất nước ta hiện nay là Cửu Long và Nam Côn Sơn (sgk Địa lí 12 trang 38)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?

 • A Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
 • B Nằm ở phía đông của Thái Bình Dương
 • C Phía tây và tây nam được bao bọc bởi các đảo.
 • D Là biển có diện tích không phải là lớn.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Biển Đông có đặc điểm nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

=> Chọn đáp án A

Chú ý: B sai vì Biển Đông nằm ở phía Tây của Thái Bình Dương

C sai vì biển Đông được bao bọc bởi các đảo và quần đảo phía đông và đông nam

D sai vì biển Đông là biển có diện tích tương đối lớn

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Có diện tích lớn nhất và chiếm ưu thế nhất ở vùng ven biển nước ta là

 • A xa van cây bụi gai nhiệt đới.
 • B hệ sinh thái rừng ngập mặn.
 • C hệ sinh thái trên đất phèn.
 • D hệ sinh thái trên các đảo.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hệ sinh thái rừng ngập mặn chiếm ưu thế ở vùng biển nước ta, trong đó có rừng ngập mặn Nam Bộ đứng thứ 2 thế giới.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Điều nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn

 • A Cho năng suất sinh học cao.
 • B Có nhiều loại cây gỗ quý.
 • C Phân bố ở ven biển.
 • D Giàu tài nguyên động vật.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hệ sinh thái rừng ngập mặn có đặc điểm là phân bố ở ven biển, cho năng suất sinh học cao đặc biệt là sinh vật nước lợ (tôm, cá). Gồm nhiều loại cây gỗ quý là đặc điểm hệ sinh thái rừng kín thường xanh phân bố ở vùng núi của nước ta.

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Biển Đông là vùng biển lớn nằm ở phía

 • A Phía Tây Phi-líp-pin và phía Tây của Việt Nam.
 • B Phía Đông Việt Nam và Tây Philippin.
 • C Nam Trung Quốc và Tây Nam Đài Loan.
 • D Phía Bắc của Xin-ga-po và phía Nam Malaysia.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Biển Đông là vùng biển lớn nằm ở phía Phía Đông Việt Nam và Tây Philippin.

Chọn: B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Ý nào đưới đây không phải là dạng thiên tai phố biến ở Biển Đông?

 • A cát bay, cát chảy
 • B động đất và núi lửa
 • C sạt lở bờ biển
 • D bão, lũ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dạng thiên tai phổ biến ở biển Đông là bão, lũ, sạt lở bờ biển, nạn cát bay cát chảy ven bờ. Động đất và núi lửa không phải là dạng thiên tai phổ biến ở biển Đông.

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Mỏ dầu được khai thác đầu tiên ở nước ta vào năm 1986 là:

 • A Hồng Ngọc.
 • B Rạng Đông
 • C Rồng
 • D Bạch Hổ

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Mỏ dầu khai thác đầu tiên năm 1986 của nước ta là Bạch Hổ nằm ở thềm lục địa phía Nam (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

=> chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Vai trò chính của biển Đông đối với khí hậu miền Bắc nước ta trong mùa đông là

 • A  Tăng độ ẩm cho các khối khí đi qua biển.
 • B Làm giảm nền nhiệt độ.
 • C Mang mưa đến cho khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ.
 • D  Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vai trò chính của biển Đông đối với khí hậu nước ta trong mùa đông là làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô thông qua việc tăng nhiệt, ẩm cho các khối khí qua biển, gây mưa phùn cho ven biển và đồng bằng bắc bộ cuối mùa đông (sgk Địa lí 12 trang 36)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông nước ta thể hiện rõ nhất qua yếu tố hải văn nào ?

 • A Nhiệt độ nước biển. 
 • B  Địa hình ven biển
 • C Rừng ngập mặn    
 • D Các loài sinh vật.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông nước ta thể hiện rõ nhất qua yếu tố hải văn là nhiệt độ nước biển, độ muối, sóng, thủy triều, hải lưu (sgk Địa lí 12 trang 36)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Nguyên nhân thường xuyên, chủ yếu khiến khí hậu nước ta có độ ẩm cao (trên 80%) là do:

 • A hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.       
 • B ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.
 • C hoạt động của gió mùa mùa hạ gây ra mưa lớn. 
 • D giáp biển Đông, nguồn cung cấp ẩm lớn

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nước ta giáp biển Đông, Biển đông rộng, nhiệt độ nước biển cao và biến động theo mùa đã làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Khó khăn lớn nhất của nước ta do gần Biển Đông là:

 • A hiện tượng cát bay, cát chảy.
 • B sạt lở bờ biển.
 • C tài nguyên sinh vật biển suy thoái nghiêm trọng.
 • D bão kèm theo mưa lớn, sóng lừng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Khó khăn lớn nhất của nước ta do gần Biển Đông là bão kèm theo mưa lớn, sóng lừng gây lật úp tàu thuyền, gió giật mạnh trong bão tàn phá cầu cống, nhà cử, đường xá...mưa lớn trong bão gây ngập úng, lũ lụt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại về người và của

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của biển Đông ?

 • A Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa
 • B Là vùng biển lớn thứ 2 trong các biển của Thái Bình Dương
 • C Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt gió mùa
 • D Là vùng biển tương đối kín.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu  không đúng với đặc điểm của biển Đông “Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt gió mùa” vì biển Đông Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, không phải là cận nhiệt gió mùa
=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính chất khép kín của biển Đông là

 • A sóng mạnh nhất vào thời kì gió mùa Đông Bắc, dòng hải lưu hoạt động theo mùa.
 • B nhiệt độ nước biển cao, trung bình trên 230C và tăng dần từ Nam ra Bắc.
 • C độ muối trung bình khoảng 30-33 %0và đồng nhất giữa các mùa.
 • D thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn và tác động sâu sắc nhất là ở đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính chất khép kín của biển Đông là

A. đúng vì vào thời kì gió mùa Đông Bắc, sóng to; các dòng hải lưu cũng hoạt động theo mùa

B. sai vì nhiệt độ nước biển tăng dần từ Bắc vào Nam chứ không phải từ Nam ra Bắc

C. sai vì độ muối không đồng nhất giữa các mùa mà có sự thay đổi theo mùa mưa - khô.

D. sai vì thủy triều tác động mạnh nhất ở vùng phía Nam nhất là khu vực TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL thường xuyên chịu ngập lụt do thủy triều

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Thiên tai nào sau đây từ biển Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hưng Yên?

 • A Triều cường.       
 • B Sạt lở bờ biển. 
 • C Bão.        
 • D Cát bay cát chảy.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thiên tai từ biển Đông có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hưng Yên là Bão (vì Hưng Yên không giáp biển nên triều cường, sạt lở bờ biển hay cát bay cát chảy không phải là những thiên tai trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh này)

=> Chọn đáp án C

 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Biểu hiện nào sau đây không phải là ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta?

 • A Tăng độ ẩm của các khối khí qua biển.
 • B Góp phần làm điều hòa khí hậu.
 • C Giảm bớt tính khắc nghiệt của thời tiết trong mùa đông.
 • D Tăng cường tính đa dạng của sinh vật nước ta

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện không phải là ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu nước ta là Tăng cường tính đa dạng của sinh vật nước ta. Vì tính đa dạng của sinh vật không phải là một yếu tố khí hậu.

=> Chọn đáp án D     

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ở nước ta nơi có thềm lục địa hẹp nhất là :

 • A Vùng biển Nam Bộ      
 • B Vùng biển Bắc Bộ
 • C Vùng biển Bắc Trung Bộ   
 • D Vùng biển Nam Trung Bộ

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Quan sát Atlat trang 6-7, dễ thấy ở nước ta nơi có thềm lục địa hẹp nhất là vùng biển Nam trung bộ, nơi có các đường đẳng sâu xếp xít nhau, đổ mau xuống độ sâu 1000-2000m

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Sạt lở bờ biển là hiện tượng đã và đang đe doạ nhiều đoạn bờ biển của nước ta, đặc biệt là dải bờ biển thuộc vùng:

 • A Đồng bằng sông Hồng
 • B Đông Bắc        
 • C Trung Bộ.  
 • D Nam Bộ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sạt lở bờ biển là hiện tượng đã và đang đe doạ nhiều đoạn bờ biển của nước ta, đặc biệt là dải bờ biển thuộc vùng Trung Bộ

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.