25 câu trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ (Phần 2)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Trong những năm gần đây, diện tích đất trống, đồi trọc của nước ta

 • A giảm mạnh.
 • B tăng nhanh.
 • C tăng rất ít.
 • D giữ ổn định.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong những năm gần đây, do chủ trương toàn dân đẩy mạnh bảo vệ rừng và trồng rừng nên diện tích đất trồng đồi núi trọc nước ta giảm mạnh. (SGK/60 Địa lí 12)

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Diện tích đất chưa sử dụng của nước ta phân bố chủ yếu ở

 • A khu vực đồi núi
 • B khu vực đồng bằng
 • C dọc các dòng sông
 • D dọc đường bở biển

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Diện tích đất chưa sử dụng của nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực đồi núi. Trong số 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng thì đất bằng chỉ có khoảng 350 nghìn ha, còn lại 5 triệu ha là đất đồi núi đang bị thoái hóa. (SGK/60 Địa lí 12)

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Theo quy hoạch, ở vùng núi dốc phải đạt độ che phủ khoảng (%):

 • A 50-60.
 • B 60-70.
 • C  80-90.
 • D 70-80.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Theo quy hoạch, phải nâng độ che phủ rừng của cả nước lên 45-50%, vùng núi dốc phải đạt 70-80%.(SGK/58 Địa lí 12)

Chọn: D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Ý nào sau đây không thể hiện được tính đa dạng sinh học

 • A Các kiểu hệ sinh thái    
 • B Số lượng thành phần loài
 • C Vùng phân bố       
 • D Nguồn gen

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đa dạng sinh học được thể hiện ở số lượng thành hần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm (sgk Địa lí 12 trang 59)

=> Vùng phân bố không thể hiện tính đa dạng sinh học

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là:

 • A lũ lụt trong mùa mưa và ô nhiễm nguồn nước sông.
 • B ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống sông, hồ, nước ngầm có nguy cơ cạn kiệt.
 • C ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước
 • D lượng nước phân bố không đều giữa các mùa

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là: ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước (SGK/61, địa lí 12 cơ bản).

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta là 

 • A giao đất, giao rừng cho nông dân  
 • B

  nhập khẩu gỗ để chế biến

 • C đẩy mạnh trồng rừng          
 • D cấm khai thác, xuất khẩu gỗ

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta là giao đất, giao rừng cho nông dân, người nông dân có quyền sử dụng đất rừng và có trách nhiệm bảo vệ rừng được giao

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ chỉ đứng sau vùng nào?

 • A Trung du miền núi Bắc Bộ
 • B Tây Nguyên
 • C Duyên hải Nam Trung Bộ
 • D Đông Nam Bộ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tây Nguyên là vùng có diện tích và độ che phủ rừng lớn nhất nước ta

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Tính đa dạng sinh học của sinh vật biểu hiện ở

 • A Thành phần loài có tính đa dạng, chất lượng và nhiều kiểu gen quỷ
 • B Số lượng thành phần loài, chất lượng hệ sinh thái và các nguồn gen quý
 • C Giàu thành phần loài, chất lượng hệ sinh thái và các nguồn gen quý
 • D Số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và các nguồn gen quý

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tính đa dạng sinh học của sinh vật biểu hiển ở số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và các nguồn gen quý. (SGK/59 Địa 12)

Chọn D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Nguyên nhân chính làm suy giảm số lượng loài động, thực vật tự nhiên là

 • A Sự khai thác quá mức của con người
 • B Sự phân hóa phức tạp của địa hình
 • C Tính thất thường của khi hậu
 • D Xây dựng hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Do sự khai thác tài nguyên quá mức của con người đã làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, đồng thời làm nghèo tính đa dạng (số lượng thành phần loài, kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm) của các loài động, thực vật ở nước tA.(SGK Địa lí 12 trang 59)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?

 • A Trồng cây theo băng.
 • B Làm ruộng bậc thang.
 • C Chống nhiễm mặn.
 • D Đào hố kiểu vẩy cá.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Biện pháp bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta là: Chống nhiễm mặn. Các biện pháp còn lại là bảo vệ đất vùng đồi núi.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Biện pháp bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ở nước ta là

 • A nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc
 • B bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật của các vườn quốc gia, khu bảo tồn.
 • C đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng
 • D đảm bảo duy trì độ phì và chất lượng đất rừng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Biện pháp bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ở nước ta là: có kế hoạch, biện ơhaps bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc. (SGK/59 Địa lí 12)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Vườn quốc gia nào sau đây có bộ phận thuộc tỉnh Thái Nguyên?

 • A Cúc Phương.
 • B Ba Bể       
 • C Xuân Thuỷ.       
 • D Tam Đảo.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vườn quốc gia có bộ phận thuộc tỉnh Thái Nguyên là Tam Đảo (Atlat trang 12)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật nước ta hiện nay là

 • A cháy rừng.
 • B ô nhiễm môi trường.
 • C biến đổi khí hậu.
 • D con người khai thác quá mức

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật nước ta hiện nay là con người khai thác quá mức đã làm cho nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Về mặt kinh tế, rừng có ý nghĩa:

 • A Góp phần điều hòa khí hậu, giảm hiện tượng hiệu ứng nhà kính
 • B Bảo vệ đất, ngăn cản quá trình xói mòn rửa trôi
 • C Cung cấp các loại lâm sản và dược liệu
 • D  Điều hòa nước mặt và ổn định mực nước ngầm

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chú ý từ khóa “Về mặt kinh tế” => loại trừ A, B, D đều có ý nghĩa về mặt sinh thái

=> chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Đối với nước ta, để bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái cần phải :

 • A Duy trì diện tích rừng ít nhất là như hiện nay.
 • B Nâng diện tích rừng lên khoảng 14 triệu ha.
 • C Nâng độ che phủ rừng lên trên 50%.
 • D Nâng độ che phủ lên từ 45% - 50%,  ở vùng núi lên 70% - 80%.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đối với nước ta, để đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái cần phài nâng độ che phủ lên từ 45% - 50% ở vùng núi lên 70% - 80%. (SGK/58 Địa lí 12)
Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì:

 • A diện tích rừng nghèo và rừng phục hồi tăng lên
 • B rừng giàu hiện nay còn rất ít (chỉ vài trăm nghìn ha)
 • C chất lượng rừng không ngừng giảm sút
 • D diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm phần lớn

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi: diện tích rừng nghèo và rừng mới phục hôi chiếm phần lớn diện tích với 70%. (SGK/58 Địa lí 12)
Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước ở nước ta bị suy giảm rõ rệt?

 • A Khai thác tài nguyên quá mức, ô nhiễm môi trường nước.
 • B Chặt phá rừng làm nương rẫy, xây dựng nhà ở.
 • C Biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều thiên tai xảy ra gần đây.
 • D Hậu quả của việc mở các hồ chứa nước vào mùa lũ.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm rõ rệt nguồn tài nguyên sinh vật ở nước ta là do con người khai thác tài nguyên quá mức (chặt phá rừng bừa bãi, nổ mìn đánh cá,…), môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng (ô nhiễm môi trường biển, sông hồ làm cá chết hàng loạt, nhiều loài thủy sinh cũng suy giảm số lượng.).

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Đưa các loại động – thực vật có nguy cơ tuyệt chủng vào Sách đỏ là biện pháp để bảo vệ:

 • A Tài nguyên rừng
 • B Đa dạng sinh học
 • C Tài nguyên khoáng sản
 • D Tài nguyên đất

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đưa các loại động – thực vật có nguy cơ tuyệt chủng vào Sách đỏ là biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học. (SGK/60 Địa lí 12)

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng:

 • A Đặc dụng
 • B Phòng hộ
 • C Sản xuất
 • D Ven biển

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng đặc dụng.(SGK/59 Địa lí 12)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng là

 • A bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.
 • B có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.
 • C đảm báo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.
 • D gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Rừng đặc dụng là các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển với vai trò bảo vệ sự đa dạng sinh vật và các nguồn gen quý hiếm, có ranh giới rõ ràng và được Nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt.

=> Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng là bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên (sgk Địa lí 12 trang 59).

=> Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường nước ta hiện nay:

 • A Suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm tài nguyên đất
 • B Suy giảm đa dạng sinh vật và suy giảm tài nguyên nước
 • C Suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh vật
 • D Mất cân bằng sinh thái môi trường và ô nhiễm môi trường

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là mất cân bằng sinh thái môi trường và ô nhiễm môi trường (sgk Địa lí 12 trang 62)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật của các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên là quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng và phát triển đối với loại rừng nào sau đây?

 • A Rừng phòng hộ.
 • B Rừng sản xuất.
 • C Rừng đặc dụng.
 • D Rừng khai thác

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật của các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên là quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng và phát triển đối với loại rừng đặc dụng.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Nguyên nhân làm cho nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước ở nước ta, đặc biệt là hải sản bị suy giảm rõ rệt là

 • A ô nhiễm môi trường nước và khai thác quá mức.
 • B dịch bệnh và các hiện tượng thời tiết biến đổi thất thường.
 • C thời tiết biến đổi thất thường và sự khai thác quá mức.
 • D khai thác quá mức và các dịch bệnh.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân làm cho nguồn tài nguyên sinh vật dưới nước ở nước ta, đặc biệt là hải sản bị suy giảm rõ rệt là do hậu quả của sự khai thác quá mức và tình trạng ô nhiễm môi trường nước, nhất là vùng cửa sông, ven  biển (sgk Địa lí 12 trang 60)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?

 • A Điều hòa khí hậu, chắn gió bão.     
 • B Tạo sự đa dạng sinh học.
 • C Cung cấp gỗ và lâm sản quý.          
 • D Điều hòa nguồn nước của các sông.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là giữ nước, điều hòa nguồn nước của các sông, hạn chế dòng chảy mặt

=> Chọn đáp án D

Chú ý: A là vai trò của rừng và rừng phòng hộ ven biển

B là vai trò của rừng đặc dụng

C là vai trò của rừng sản xuất

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Loại tài nguyên bị ô nhiễm và suy giảm nhanh chóng do quá trình đô thị hóa tại các thành phố lớn:

 • A Tài nguyên đất
 • B Tài nguyên rừng
 • C  Tài nguyên nước
 • D Đa dạng sinh học

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Loại tài nguyên bị ô nhiễm và suy giảm nhanh chóng do quá trình đô thị hóa tại các thành phố lớn là tài nguyên nước. Nguyên nhân do rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt của con người đổ thẳng trực tiếp vào sông, hồ khi chưa qua xử lí.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.