25 câu trắc nghiệm Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng.

 • A  Gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc.
 • B Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.
 • C Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.
 • D Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển đối với rừng đặc dụng: bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên (sgk trang 59)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta được xếp vào nhóm

 • A rừng sản xuất.  
 • B rừng phòng hộ. 
 • C rừng đặc dụng.  
 • D rừng tái sinh.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta được xếp vào nhóm rừng đặc dụng (sgk Địa lí 12 trang 59)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là :

 • A Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
 • B Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.
 • C Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.
 • D Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng 14.1 sgk trang 58, Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng dần lên, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi, 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồi núi là

 • A cải tạo đất hoang, đồi trọc bằng các biện pháp nông – lâm kết hợp
 • B bảo vệ rừng và giữ nước đầu nguồn
 • C làm ruộng bậc thang , đào hố vảy cá, trồng cây theo băng
 • D áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, cải tạo đất, bảo vệ rừng và giữ nước đầu nguồn

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đối với vùng đồi núi, để hạn chế xói mòn trên đất dốc phải áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác như làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng cây theo băng...(sgk trang 61)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho diện tích rừng tự nhiên ngày càng giảm?

 • A Hậu quả của chiến tranh.
 • B Tác động của con người.
 • C

  Do cháy rừng vào mùa khô.

 • D Chính sách của nhà nước.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng tự nhiên ngày càng giảm là do tác động của con người nhất là hoạt động khai thác quá mức

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước

 • A Thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm nước
 • B Ngập lụt vào mùa mưa  tại đồng bằng
 • C Thiếu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt
 • D Thiếu các công trình thủy lợi

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm nước là hai vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay (sgk trang 61)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Mục tiêu chính khi ban hành Sách đỏ Việt Nam là

 • A  bảo về nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng
 • B kiểm kê các loài động vật ở miền Nam
 • C bảo tồn các loài động vật quý hiếm
 • D đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ban hành Sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng (sgk trang 60)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Sự đa dạng sinh học ở nước ta được thể hiện ở:

 • A số lượng loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • B sự suy giảm về độ che phủ rừng
 • C số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm
 • D sự suy giảm về số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sinh vật nước ta có tính đa dạng cao thể hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm (sgk trang 59)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Trong tổng diện tích đất rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

 • A rừng giàu.               
 • B rừng nghèo và rừng mới phục hồi.
 • C rừng trồng chưa khai thác. 
 • D đất trống, đồi núi trọc.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hiện nay, 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi (sgk trang 58)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Độ che phủ rừng của Bắc Trung Bộ chỉ đứng sau vùng nào?

 • A Trung du miền núi Bắc Bộ
 • B Tây Nguyên
 • C Duyên hải Nam Trung Bộ
 • D Đông Nam Bộ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tây Nguyên là vùng có diện tích và độ che phủ rừng lớn nhất nước ta

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng:

 • A sản xuất.    
 • B ven biển.   
 • C phòng hộ.             
 • D đặc dụng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng đặc dụng (sgk Địa lí 12 trang 59)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trong những năm gần đây, tỉ lệ che phủ rừng của nước ta có xu hướng

 • A không tăng    
 • B tăng lên
 • C giảm đi    
 • D tăng, giảm không ổn định

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong những năm gần đây, tỉ lệ che phủ rừng của nước ta có xu hướng tăng lên, từ 1983 là 22% đến 2005 đạt 38%

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Khu bảo tồn thiên nhiên EASÔ của huyện Eakar là loại rừng nào?

 • A Ngập mặn 
 • B Sản xuất
 • C Phòng hộ 
 • D Đặc dụng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Khu bảo tồn thiên nhiên EASÔ của huyện Eakar là loại rừng đặc dụng. Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển... được xếp vào rừng đặc dụng

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Độ che phủ rừng là:

 • A diện tích rừng trồng trên tổng diện tích rừng
 • B diện tích rừng tự nhiên trên tổng diện tích rừng
 • C diện tích rừng trên diện tích tự nhiên
 • D tổng diện tích rừng trên diện tích từng loại rừng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Độ che phủ rừng là diện tích rừng trên tổng diện tích tự nhiên (của một lãnh thổ nhất định như 1 quốc gia, 1 tỉnh hay 1 vùng...). Độ che phủ rừng được tính bằng công thức: Tỉ lệ che phủ rừng = diện tích rừng / Tổng diện tích tự nhiên

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Phân loại rừng trong quy hoạch, quản lí không bao gồm loại rừng nào

 • A Rừng đặc dụng                 
 • B Rừng phòng hộ
 • C Rừng đầu nguồn 
 • D Rừng sản xuất

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phân loại rừng trong quy hoạch, quản lí  bao gồm 3 loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Đây chưa phải là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học ở nước ta:

 • A Đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” những động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ.
 • B Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên
 • C Thành lập các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã
 • D Quy định về khai thác, nghiêm cấm việc khai thác rừng non, săn bắn động vật.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Theo sgk trang 60, Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học bao gồm:

- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên

- Ban hành Sách đỏ Việt Nam, đưa các loài động thực vật quý hiếm cần bảo vệ vào sách đỏ

- Quy định về khai thác, cấm khai thác gỗ quý, khai thác gỗ rừng non, cấm gây cháy rừng, cấm săn bắt động vật trái phép

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Độ che phủ rừng vào năm 1943 của nước ta là (%):

 • A 43,0.    
 • B 44,0.  
 • C 42,0.  
 • D 41,0.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Độ che phủ rừng vào năm 1943 của nước ta là 43% (sgk Địa lí 12 trang 58)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Hai vấn đề lớn nhất trong sử dụng tài nguyên nước của nước ta hiện nay là:

 • A Nguồn nước ngầm bị cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước.
 • B Ngập lụt tron mùa mưa, thiếu nước trong mùa khô và ô nhiễm nguồn nước.
 • C Sự phân hóa nguồn nước giữa các vùng và ô nhiễm nguồn nước.
 • D Ngập lụt tron mùa mưa, thiếu nước trong mùa khô và nguồn nước ngầm cạn kiệt.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hai vấn đề lớn trong sử dụng tài nguyên nước của nước ta hiện nay là tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước. (sgk Địa 12 trang 61).

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Nguyên nhân chủ yếu khiến nước ta cần nâng cao độ che phủ rừng

 • A Địa hình ¾ là đồi núi, nhiều khu vực đồi núi dốc
 • B Địa hình nước ta chủ yếu là núi cao
 • C Nước ta là nước nông – lâm – ngư nghiệp nên rừng có ý nghĩa quan trọng
 • D Nước ta có mùa khô sâu sắc, thiếu nước vào mùa khô ngày càng nghiêm trọng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Do nước ta địa hình chủ yếu là đồi núi (3/4 diện tích), nhiều khu vực đồi núi dốc nên việc nâng cao độ che phủ rừng là rất quan trọng để bảo vệ đất đai, điều hòa nguồn nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, lũ ống, lũ quét… gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển của nước ta ngày bị càng sụt giảm là do

 • A đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.       
 • B khai thác quá mức.
 • C thiên tai gia tăng.   
 • D tăng cường xuất khẩu hải sản.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên sinh vật dưới nước, đặc biệt là nguồn hải sản của nước ta suy giảm rõ rệt do hậu quả của sự khai thác tài nguyên quá mức và tình trạng ô nhiễm môi trường nước (sgk trang 60)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Biểu hiện khái quát nhất về tính đa dạng cao của sinh vật tự nhiên ở nước ta là tính đa dạng về

 • A loài, hệ sinh thái, gen.    
 • B gen, hệ sinh thái, loài thú.
 • C loài thú, hệ sinh thái, loài cá.    
 • D loài cá, gen, hệ sinh thái.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sinh vật nước ta có tính đa dạng cao thể hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm (sgk trang 59)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Sự đa dạng sinh học ở nước ta được thể hiện ở:

 • A số lượng loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • B sự suy giảm về độ che phủ rừng
 • C số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm
 • D sự suy giảm về số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sinh vật nước ta có tính đa dạng cao thể hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm (sgk trang 59)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Rừng ở nước ta hiện nay chủ yếu là

 • A rừng nghèo và rừng mới phục hồi.
 • B rừng trồng và rừng mới phục hồi.
 • C rừng non mới hồi phục và rừng giàu.
 • D rừng giàu và rừng trồng chưa khai thác.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Rừng ở nước ta hiện nay chủ yếu là rừng nghèo và rừng mới phục hồi (chiếm 70%) (sgk Địa lí 12 trang 58)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ngoài ý nghĩa kinh tế, rừng còn có vai trò quan trọng chính nào

 • A cân bằng sinh thái môi trường  
 • B nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật
 • C lưu giữ nguồn gen     
 • D hạn chế ô nhiễm môi trường không khí

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ngoài ý nghĩa kinh tế, rừng giữ vai trò cân bằng sinh thái môi trường (sgk trang 58), cụ thể như bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật, lưu trữ nguồn gen, hạn chế ô nhiễm môi trường không khí, điều hòa nguồn nước, giữ đất…

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Đây không phải là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta hiện nay là :

 • A Thay rừng giàu tự nhiên bằng rừng sản xuất.
 • B Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, bảo vệ rừng
 • C Giao đất giao rừng cho nông dân.
 • D Trồng rừng trên đất trống đồi núi trọc

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Thay rừng giảu tự nhiên bằng rừng sản xuất là biện pháp không phù hợp vì sẽ làm suy giảm chất lượng rừng

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm