Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp mức độ dễ mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển nông nghiệp mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển nông nghiệp mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản

Xem chi tiết

30 bài tập Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Vấn đề phát triển nông nghiệp mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vấn đề phát triển nông nghiệp mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

30 bài tập Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em khắc sâu kiến thức

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất