30 bài tập Vấn đề phát triển nông nghiệp mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên những thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là :

 • A  Thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
 • B Nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng cao được nhập nội.
 • C Nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được bảo đảm tốt hơn.
 • D Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đối với ngành chăn nuôi, cơ sở thức ăn và thị trường là 2 yếu tố hàng đầu góp phần thúc đẩy ngành phát triển, theo sgk trang 96, điều kiện thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển là cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn nhiều, từ hoa màu lương thực, đồng cỏ, phụ phẩm ngành thủy sản, thức ăn chế biến công nghiệp...

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất ở nước ta là:

 • A Đồng bằng sông Hồng.     
 • B Đồng bằng duyên hải Miền Trung.
 • C Đồng bằng sông Cửu Long.   
 • D Đông Nam Bộ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất ở nước ta là:Đồng bằng sông Cửu Long.        

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở các vùng nào của nước ta?

 • A  Trung du Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
 • B Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • C Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
 • D Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chăn nuôi lợn và gia cầm đòi hỏi có cơ sở thức ăn là lương thực, hoa màu đảm bảo, vì thế Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở các vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm như Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long (sgk trang 96)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đàn trâu được nuôi nhiều nhất ở vùng nào sau đây của nước ta?

 • A Trung du và miền núi Bắc Bộ.  
 • B Bắc Trung Bộ.
 • C Duyên hải miền Trung.  
 • D Đồng bằng sông Hồng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đàn trâu được nuôi nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh ở

 • A Một số nông trường Tây Bắc.  
 • B Một số nơi ở Lâm Đồng
 • C Ven Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.         
 • D Các tỉnh ở Tây Nguyên

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chăn nuôi bò sữa cung cấp sữa  đòi hỏi có thị trường tiêu thụ rộng lớn, vì thế chăn nuôi bò sữa thường phát triển ven các đô thị lớn

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên là:

 • A Chè.      
 • B Cà phê.    
 • C Hồ tiêu.
 • D Cao su.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê số 1 cả nước và cũng là cây trồng quan trọng nhất của Tây Nguyên, tạo ra những chuyển biến, thay đổi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Vùng  nào sau đây có năng suất lúa cao nhất nước ta ?

 • A Đồng bằng sông Hồng.    
 • B Đồng bằng sông Cửu Long.
 • C Bắc Trung Bộ. 
 • D Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai và là vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước (sgk trang 94)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành trồng trọt?

 • A Đồng cỏ tự nhiên  
 • B Hoa màu lương thực
 • C Thức ăn chế biến công nghiệp. 
 • D Phụ phẩm ngành thủy sản

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Chỉ có hoa màu lương thực là sản phẩm của ngành trồng trọt, còn đồng cỏ tự nhiên, thức ăn chế biến công nghiệp hay phụ phẩm ngành thủy sản đều không phải là sản phẩm của ngành trồng trọt

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Cây công nghiệp lâu năm ở nước ta có vai trò quan trọng nhất do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

 • A Đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 • B Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
 • C Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.    
 • D Trình độ lao động đang được nâng cao

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cây công nghiệp lâu năm ở nước ta có vai trò quan trọng nhất do nguyên nhân chủ yếu là đem lại hiệu quả kinh tế cao, cây công nghiệp lâu năm mang lại giá trị lớn thông qua xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu:

 • A Hồ tiêu, chè, mía   
 • B Cà phê, ô-liu, dừa
 • C Cao su, cà phê, mía   
 • D Cà phê, điều, hồ tiêu

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Việt Nam là nước có vị trí hàng đầu trong xuất khẩu cà phê, điều, hồ tiêu (sgk trang 95)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

 • A ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật.  
 • B đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.
 • C  tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt
 • D phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Xu hướng nổi bật của ngành chăn nuôi nước ta là tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa, chăn nuôi trang trạng theo hình thức công nghiệp. (sgk Địa lí lớp 12 trang 96)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nhóm cây nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay?

 • A Cây lương thực
 • B Cây ăn quả.
 • C Cây công nghiệp lâu năm
 • D Cây công nghiệp hàng năm

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nhóm cây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay là Cây lương thực (xem Atlat trang 19 bản đồ Lúa 2007)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Muốn đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp bền vững thì nước ta cần phải

 • A  chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp
 • B đẩy mạnh thâm canh
 • C  an ninh lương thực được đảm bảo   
 • D mở rộng công nghiệp chế biến

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta, việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm đảm bảo lương thực cho trên 80 triệu dân… Việc đảm bảo an ninh lương thực còn là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp (sgk trang 93) => muốn đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp bền vững thì nước ta cần phải đảm bảo an ninh lương thực

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Năng suất lúa cao nhất nước ta là vùng

 • A Đồng bằng sông Hồng
 • B Duyên hải Nam Trung Bộ
 • C Đồng bằng sông Cửu Long
 • D Bắc Trung Bộ

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Năng suất lúa cao nhất nước ta là vùng Đồng bằng sông Hồng (sgk Địa lí 12 trang 94)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là

 • A cây ăn quả.  
 • B Cây lương thực. 
 • C Cây rau đậu. 
 • D cây công nghiệp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là Cây lương thực (cây lương thực chiếm 56,5% giá trị sản xuất ngành trồng trọt – Atlat trang 19)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Đối tượng lao động trong nông nghiệp nước ta là :

 • A Đất đai, khí hậu và nguồn nước.     
 • B Hệ thống cây trồng và vật nuôi.
 • C Lực lượng lao động. 
 • D Hệ thống cơ sở vật chất - kĩ thuật và cơ sở hạ tầng.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đối lượng lao động của nông nghiệp chính là hệ thống cây trồng, vật nuôi, con người tác động lên chúng để tạo ra của cải, vật chất ( nông sản)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Ở nước ta, cây công nghiệp hàng năm thường được trồng ở:

 • A  Đồng bằng
 • B Duyên hải
 • C Miền núi
 • D Cao nguyên 

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Kiến thức bài 21 lớp 12, sự phân hóa đất trồng và địa hình đã dẫn đến sự phân hóa các hệ thống canh tác khi miền núi trồng cây lâu năm, đồng bằng trồng các loại cây hàng năm (lương thực, hoa màu, rau đậu, cây công nghiệp hàng năm..).

=> Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Trong điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, để sản xuất lương thực luôn ổn định thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là:

 • A Chính sách phát triển nông nghiệp đúng đắn.
 • B Sử dụng nhiều loại phân bón, thuốc trừ sâu.
 • C Phát triển hệ thống nhà máy chế biến gắn với sản xuất
 • D  Phòng chống thiên tai, dịch bệnh

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên đe dọa sản xuất lương thực (sgk trang 93) vì vậy nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là Phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo năng suất cây trồng, vật nuôi

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta là:

 • A Đồng bằng sông Hồng
 • B Đồng bằng ven biển miền Trung
 • C Đông Nam Bộ
 • D Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Diện tích và sản lượng lúa cao nhất thuộc về đồng bằng sông Cửu Long song năng suất lúa cao nhất lại là đồng bằng sông Hồng do đây là vùng có trình độ thâm canh cao nhất cả nước

=> chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Trong nội bộ ngành sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng

 • A tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, giảm tỉ trọng các sản phẩm không qua giết thịt.
 • B giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.
 • C tăng tỉ trọng trồng cây ăn quả, giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực.
 • D giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi gia súc lớn, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi gia cầm.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 19, bản đồ Chăn nuôi ( năm 2007), biểu đồ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp có thể nhận xét tỉ trọng ngành trồng trọt giảm ( từ 78,2% năm 2000 xuống 73,9% năm 2007), tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng ( từ 19,3% năm 2000 lên 24,4% năm 2007)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt chiếm bao nhiêu %?

 • A 50%         
 • B 73%
 • C 90%           
 • D 75%

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Kiến thức lớp 12 bài 22 mục I; Trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt chiếm 75%

=> chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là

 • A Công nghiệp chế biến chưa phát triển.
 • B Giống cây trồng còn hạn chế.
 • C Thị trường có nhiều biến động.
 • D Thiếu lao động có kinh nghiệm sản xuất

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là Thị trường có nhiều biến động. Sản phẩm cây công nghiệp lâu năm là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của nước ta, khi thị trường thế giới nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến sản xuất cây công nghiệp lâu năm trong nước. Ví dụ như khi cà phê được giá, người dân đua nhau trồng cà phê, khi được mùa mất giá, giá cà phê thấp, người dân chặt bỏ cà phê; cây lâu năm cần có thời gian sinh trưởng và phát triển dài mới cho sản phẩm tốt vì vậy nếu giá cả bấp bênh sẽ rất ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất cây lâu năm

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:

 • A Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.
 • B Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • C Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ.
 • D Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

Chọn: A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Chăn nuôi gia cầm ở nước ta tăng mạnh, chủ yếu là do:

 • A  Cơ sở thức ăn được đảm bảo.
 • B Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
 • C  Nhiều giống cho năng suất cao.
 • D nguồn lao động dồi dào.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Chăn nuôi gia cầm ở nước ta tăng mạnh, chủ yếu là do Cơ sở thức ăn được đảm bảo (sgk Địa lí 12 trang 96)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để

 • A Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp
 • B Chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
 • C Tạo điều kiện cho công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
 • D Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Việc đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp (sgk Địa lí 12 trang 93)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của cây công nghiệp của nước ta trong những năm gần đây là:

 • A Điều kiện tự nhiên thuận lợi.        
 • B Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.
 • C  Tiến bộ khoa học - kỹ thuật.          
 • D Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nhờ thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế mở rộng mà ngành trồng cây công nghiệp (cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè….) có nơi tiêu thụ, nhu cầu tiêu thụ cao => sản xuất phát triển

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Trong nội bộ ngành nông nghiệp, sự chuyển dịch theo xu hướng:

 • A tăng tỉ trọng chăn nuôi, giảm các ngành còn lại
 • B tăng tỉ trọng chăn nuôi, dịch vụ và trồng trọt.
 • C tăng tỉ trọng chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, giảm tỉ trọng trồng trọt.
 • D tăng tỉ trọng chăn nuôi, trồng trọt, giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong nội bộ ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng chăn nuôi và giảm tỉ trọng trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp (bảng 20.1 SGK/83 Địa lí 12 cơ bản).

=> Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là

 • A Cây ăn quả.
 • B Cây lương thực.
 • C Cây công nghiệp.
 • D Cây rau đậu.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là: Cây lương thực. (Năm 2005 là 59,2%). (Tham khảo thêm SGK Địa lí 12 CB trang 93).

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên là:

 • A Chè.  
 • B Hồ tiêu.  
 • C Cà phê.     
 • D Cao su.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê số 1 cả nước và cũng là cây trồng quan trọng nhất của Tây Nguyên, tạo ra những chuyển biến, thay đổi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Trong cơ cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng cây công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời gian gần đây là do

 • A nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển.
 • B tác dụng bảo vệ môi trường.
 • C  mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 • D dân cư có truyền thống sản xuất.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu ngành trồng trọt, tỉ trọng cây công nghiệp có xu hướng tăng nhanh thời gian gần đây là do cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, phát huy được thế mạnh về tự nhiên và kinh tế - xã hội

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm