30 câu trắc nghiệm Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa mức độ dễ ( Phần 2)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Loại gió hoạt động vào mùa đông ở nước ta, từ Đà Nẵng trở vào là

 • A Gió mùa Tây Nam                            
 • B Gió mùa Đông Bắc
 • C Gió mùa Đông Nam 
 • D Gió tín phong bán cầu Bắc

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Loại gió hoạt động vào mùa đông ở nước ta,từ Đà Nẵng trở vào là gió Tín phong bán cầ Bắc (sgk Địa lí 12 trang 41)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Vào nửa sau mùa đông, miền Bắc nước ta có thời tiết lạnh ẩm và mưa phùn là do

 • A khối khí lạnh di chuyển về phía đông qua biển vào nước ta.
 • B khối khí lạnh di chuyển qua lục địa Trung Hoa.
 • C địa hình nước ta 3/4 là đồi núi.
 • D địa hình ở Trung du - miền núi Bắc Bộ.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vào nửa sau mùa đông, miền Bắc nước ta có thời tiết lạnh ẩm và mưa phùn là do khối khí lạnh di chuyển về phía đông qua biển (được cung cấp thêm ẩm) vào nước ta.

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Nguyên nhân gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào thời kì đầu mùa hạ là do ảnh hưởng của khối khí

 • A Cận chí tuyến bán cầu Bắc.
 • B Bắc Ấn Độ Dương.
 • C Cận chí tuyến bán cầu Nam 
 • D lạnh phương Bắc.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân gây mưa lớn cho Nam Bộ và tây Nguyên vào thời kì đầu mùa hạ là do ảnh hưởng của khối khí Bắc Ấn Độ Dương

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Tại sao gió Tín phong chỉ có tác động rõ rệt ở nước ta vào các thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa gió?

 • A Hoạt động mạnh mẽ của các khối khí theo mùa.
 • B Địa hình hẹp ngang và bị chia cắt.
 • C Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc.
 • D Gió mùa tây nam hoạt động thường xuyên.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Gió mùa đã lấn át gió Tín phong, vì thế Tín phong hoạt động xen kẽ gió mùa và chỉ mạnh lên rõ rệt vào thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa gió (sgk Địa lí 12 trang 40)

=> Chọn đáp án A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tác động của gió mùa Đông Bắc nước ta mạnh nhất ở

 • A Đồng bằng Bắc Bộ.       
 • B Tây Bắc.  
 • C Bắc Trung Bộ.      
 • D Đông Bắc

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tác động của gió mùa Đông Bắc tới nước ta mạnh nhất ở Đông Bắc

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nguyên nhân gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối mùa hạ là do hoạt động của

 • A gió Đông Bắc xuất phát từ áp cao Xibia
 • B gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Nam
 • C gió mùa Tây Nam xuất phát từ vịnh Ben gan
 • D gió tín phong xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Bắc

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối mùa hạ là do hoạt động của gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến Bán cầu nam (sgk Địa lí 12 trang 42)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

‘‘Gió mùa Đông Nam“ hoạt động ở miền Bắc nước ta vào mùa nào trong năm?

 • A Mùa xuân.   
 • B Mùa thu.       
 • C Mùa đông. 
 • D Mùa hạ.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

‘‘Gió mùa Đông Nam“ hoạt động ở miền Bắc nước ta vào mùa hạ (sgk Địa lí 12 trang 42)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Gió Đông Bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông ở nước ta thực chất là:

 • A Gió Tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm.
 • B Một loại gió địa phương hoạt động thường xuyên suốt năm giữa biển và đất liền.
 • C Gió mùa mùa đông nhưng đã bị biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã.
 • D Gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Gió Đông Bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông ở nước ta thực chất là gió Gió Tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm (sgk Địa lí 12 trang 41)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Tác động của gió Tây khó nóng đến khí hậu nước ta là

 • A gây ra thời tiết nóng, ẩm theo mùa.
 • B mùa thu, đông có mưa phùn.
 • C tạo kiểu thời tiết khô nóng vào đầu hè, hoạt động từng đợt.
 • D tạo sự đối lập giữa Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tác động của gió Tây khó nóng đến khí hậu nước ta là tạo kiểu thời tiết khô nóng vào đầu hè, hoạt động từng đợt, nhất là duyên hải miền Trung

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh cao chủ yếu là do địa điểm này

 • A nằm gần xích đạo, chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc.
 • B nằm ở vĩ độ thấp, không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
 • C nằm gần biển, không chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam.
 • D nằm gần chí tuyến, không chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh cao chủ yếu là do địa điểm này nằm ở vĩ độ thấp (gần Xích Đạo), không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Thực vật chiểm chủ yếu ở nước ta là

 • A Thực vật cận nhiệt đới                      
 • B Thực vật nhiệt đới 
 • C Thực vật ôn đới                
 • D Thực vật ngập mặn

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nên thực vật chiếm chủ yếu ở nước ta là thực vật nhiệt đới.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nước ta có lượng mưa lớn do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

 • A Địa hình hẹp ngang.  
 • B Nhiều tỉnh giáp biển.
 • C Địa hình cao.
 • D Các khối khí di chuyển qua biển.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nước ta có lượng mưa lớn chủ yếu là do chịu ảnh hưởng của các khối khí qua biển, được cung cấp nguồn ẩm dồi dào (sgk Địa lí 12 trang 40)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Mùa mưa nghiêng về thu - đông là nét đặc trưng của khu vực nào?

 • A Miền Trung
 • B Miền Nam
 • C Miền Bắc
 • D Tây Nguyên

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Mùa mưa nghiêng về thu - đông là nét đặc trưng của khu vực Đông Trường Sơn, có thể gọi chung là miền Trung

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Đây là một đặc điểm của sông ngòi nước ta do chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

 • A Phần lớn sông đều ngắn dốc, dễ bị lũ lụt.
 • B Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.
 • C Phần lớn sông chảy theo hướng tây bắc - đông nam.
 • D Lượng nước phân bố không đều giữa các hệ thống sông.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của sông ngòi nước ta do chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa (sgk Địa lí 12 trang 45)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên khô nóng ở Bắc Trung Bộ nước ta?

 • A  Gió phơn Tây Nam
 • B Gió mùa Đông Bắc
 • C Gió mùa Tây Nam
 • D Gió mùa Đông Nam

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Loại gió là nguyên nhân chính tạo nên khô nóng ở Bắc Trung Bộ nước ta là Gió phơn Tây Nam

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Vào mùa Đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam chiếm ưu thế là

 • A gió mùa Tây Nam
 • B Tín phong bán cầu Nam.
 • C gió mùa Đông Bắc.
 • D Tín phong bán cầu Bắc. 

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vào mùa Đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam chiếm ưu thế là gió Tín phong bán cầu Bắc (sgk Địa lí 12 trang 41)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

 

 • A  rừng gió mùa nửa rụng lá.        
 • B rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
 • C  rừng nhiệt đới thường xanh.   
 • D rừng cận xích đạo gió mùa.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh (sgk Địa lí 12 trang 46)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Vì sao chế độ nước của sông ngòi nước có tính mùa rõ rệt?

 • A Nguồn cung cấp nước chính cho sông (nước mưa) phân hóa theo mùa.
 • B Sông ngòi bị khai thác quá mức cho hoạt động nông nghiệp.
 • C  Đa số sông lớn ở nước ta bắt nguồn từ lãnh thổ bên ngoài.
 • D Nước ta nhiều sông nhưng đa số là sông nhỏ. 

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Chế độ nước của sông ngòi nước có tính mùa rõ rệt do Nguồn cung cấp nước chính cho sông (nước mưa) phân hóa theo mùa, các khu vực cung cấp nước cho sông ngòi nước ta đều có lượng mưa phân hóa theo mùa

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Vào đầu mùa hạ, gió Tây Nam gây mưa lớn cho vùng

 • A Nam Bộ.         
 • B trên phạm vi cả nước.
 • C phía nam đèo Hải Vân. 
 • D  Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vào đầu mùa hạ, gió Tây Nam gây mưa lớn cho vùng Tây Nguyên và Nam Bộ (sgk Địa lí 12 trang 41)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Ở nước ta, mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do

 • A Địa hình 85% là đồi núi thấp.
 • B Khí hậu chịu ảnh hưởng của biển Đông.
 • C Nước ta chịu tác động thường xuyên của Tín phong Bắc bán cầu.
 • D Nước ta nằm gần Xích đạo, mưa nhiều.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta, mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do Khí hậu chịu ảnh hưởng của biển Đông, nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào, cung cấp ẩm và làm biến tính các khối khí qua biển (sgk Địa lí 12 trang 36)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Loại gió nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta?

 • A Tín phong bán cầu Bắc.      
 • B Gió phơn Tây Nam.
 • C Gió mùa Tây Nam.            
 • D Gió mùa Đông Bắc.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc Bán cầu nên có gió Tín phong bán cầu Bắc thổi quanh năm

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Thế mạnh nổi bật của sông ngòi ở vùng núi Tây Bắc nước ta là

 • A  Thủy điện.      
 • B Thủy sản. 
 • C Phù sa. 
 • D Giao thông.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Thế mạnh nổi bật của sông ngòi ở vùng núi Tây Bắc nước ta là sông ngòi lắm thác ghềnh, độ dốc lớn => thế năng lớn => trữ năng thủy điện lớn

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, là do nhân tố nào sau đây quy định?

 • A Vị trí địa lí
 • B Địa hình.    
 • C Khí hậu.         
 • D Sông ngòi.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, là do nhân tố vị trí địa lí quy định.

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc Bán cầu nên có nhiệt độ cao, tổng lượng bức xạ lớn (tính chất nhiệt đới). Nước ta nằm cạnh biển Đông rộng lớn, nguồn dự trữ nhiệt ẩm dồi dào, nguồn cung cấp ẩm cho các khối khí qua biển vào nước ta làm cho nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn (tính chất ẩm). Nước ta nằm trong vùng hoạt động điển hình của châu Á gió mùa nên thiên nhiên có sự phân hóa theo mùa (tính chất gió mùa)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Vào mùa hạ, ở nước ta khu vực có thời tiết khô nóng kéo dài nhất là

 • A Bắc Bộ. 
 • B Trung Bộ.  
 • C Đông Bắc Bộ.
 • D Nam Bộ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Vào mùa hạ, ở nước ta khu vực có thời tiết khô nóng kéo dài nhất là Trung Bộ khi phải chịu ảnh hưởng của hiện tượng  phơn khô nóng do gió mùa Tây Nam kết hợp với địa hình dãy Trường Sơn gây ra

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là:

 • A Nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ
 • B Nước ta nằm trong khu vực khí hậu gió mùa châu Á
 • C Nước ta trong vùng nội chí tuyến
 • D Nước ta nằm ven biển

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do nước ta trong vùng nội chí tuyến nên quanh năm có góc nhập xạ lớn, một năm có 2 lần Mặt trời lên thiên đỉnh, tổng lượng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Do nằm trong khu vực nóng ẩm, gió mùa, nên thiên nhiên nước ta có:

 • A Khí hậu ôn hòa, mát mẻ. 
 • B Khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.
 • C  Sinh vật nhiệt đới đa dạng. 
 • D Đất đai rộng và phì nhiêu

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Do nằm trong khu vực nóng ẩm, gió mùa thuận lợi cho sinh vật nhiệt đới sinh trưởng và phát triển nhanh với sự đa dạng về thành phần loài

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Thời tiết rất nóng và khô ở ven biển Trung Bộ và phần nam khu vực Tây Bắc nước ta do loại gió nào sau đây gây ra?

 • A Tín phong bán cầu Bắc    
 • B Tín phong bán cầu Nam.
 • C Gió Tây Nam.     
 • D Gió mùa Đông Bắc

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thời tiết rất nóng và khô ở ven biển Trung Bộ và phần nam khu vực Tây Bắc nước ta do gió Tây khô nóng có nguồn gốc từ khối khí ẩm Bắc Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng Tây Nam, sau khi trút mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ, gió vượt dãy Trưởng Sơn và các dãy biên giới Việt Lào gây hiện tượng phơn khô nóng cho ven biển Trung Bộ và phần nam khu vực Tây Bắc

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Nhiệt độ trung bình tháng VII của miền Trung cao hơn miền Bắc và miền Nam là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

 • A Trùng với thời kì hoạt động của bão
 • B Trùng với thời kì mùa khô sâu sắc.
 • C  Tín phong bán cầu Bắc hoạt động mạnh.
 • D  Ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ trung bình tháng VII của miền Trung cao hơn miền Bắc và miền Nam là do nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam khô nóng (sgk Địa lí 12 trang 41-42)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Ở nước ta loại đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm là

 • A đất feralit
 • B đất phèn, đất mặn.
 • C đất phù sa ngọt.
 • D đất cát, đất pha cát.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta loại đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm là đất feralit. Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm; trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh tạo nên lớp đất dày...(sgk Địa lí 12 trang 46)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Vào mùa đông ở miền Bắc nước ta, giữa những ngày lạnh giá lại có những ngày nắng ấm là do

 • A gió mùa Đông Bắc thay đổi hướng thổi và tính chất.
 • B Tín phong bị gió mùa Đông Bắc lấn át.
 • C Tín phong hoạt động xen kẽ với gió mùa Đông Bắc.
 • D frông lạnh hoạt động thường xuyên và liên tục.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vào mùa đông ở miền Bắc nước ta, giữa những ngày lạnh giá lại có những ngày nắng ấm là do gió Tín phong hoạt động xen kẽ với gió mùa Đông Bắc.

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.