30 bài tập Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Tài nguyên dầu khí nước ta đang được khai thác nhiều nhất ở các bể trầm tích nào sau đây?

 • A Thổ Chu- Mã Lai, Sông Hồng. 
 • B Sông Hồng, Cửu Long.
 • C Nam Côn Sơn, Cửu Long.
 • D  Thổ Chu- Mã Lai, Nam Côn Sơn.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên dầu khí của nước ta đang được khai thác nhiều nhất từ bể dầu khí Nam Côn Sơn, Cửu Long (sgk Địa lí 12 trang 119)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Ý nào sau đây không đúng với tình hình phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay?

 • A Sản lượng điện tăng liên tục tăng rất nhanh
 • B Thủy điện luôn chiếm hơn 70%
 • C  Đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống đường dây siêu cao áp 500kV,220kV
 • D Đã và đang sử dụng khí vào sản xuất điện

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tình hình phát triển ngành công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay không bao gồm Thủy điện luôn chiếm hơn 70% vì hiện nay ưu thế nghiêng về sản xuất nhiệt điện từ than và khí với hơn 70% sản lượng (sgk Địa lí 12 trang 121)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Đường dây 500 KV nối :

 • A Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.     
 • B Hoà Bình - Phú Lâm.
 • C  Lạng Sơn - Cà Mau.     
 • D Hoà Bình - Cà Mau.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đường dây siêu cao áp 500KV bắt đầu từ Hòa Bình đến Phú Lâm (sgk trang 121)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đây là quy luật phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

 • A Gắn liền với các vùng chuyên canh, các vùng nguyên liệu.
 • B Gắn liền với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
 • C Các cơ sở sơ chế gắn với vùng nguyên liệu, các cơ sở thành phẩm gắn với thị trường.
 • D Tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn vì nhu cầu thị trường và yếu tố công nghệ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là :

 • A Sông ngòi ngắn dốc, tiềm năng thuỷ điện thấp.
 • B Miền núi và trung du cơ sở hạ tầng còn yếu.
 • C Sự phân mùa của khí hậu làm lượng nước không đều.
 • D Sông ngòi của nước ta có lưu lượng nhỏ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là do sự phân mùa của khí hậu, mùa mưa nước lũ lớn, dồn về nhanh dễ làm vỡ đập thủy điện, mùa khô nước cạn, thiếu nước cho sản xuất điện

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Thế mạnh hàng đầu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta hiện nay là :

 • A Có thị trường xuất khẩu rộng mở. 
 • B Có nguồn lao động dồi dào, lương thấp.
 • C Có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng phong phú.
 • D Có nhiều cơ sở, phân bố rộng khắp trên cả nước.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nước ta có truyền thống sản xuất nông nghiệp, nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phong phú từ sản phẩm của ngành nông nghiệp

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Đây là cơ sở để phân chia ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thành 3 phân ngành.

 • A Công dụng của sản phẩm.         
 • B Đặc điểm sản xuất.
 • C Nguồn nguyên liệu.           
 • D Phân bố sản xuất.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân chia thành 3 phân ngành dựa vào nguồn nguyên liệu: Chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy, hải sản

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Hoạt động nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp năng lượng?

 • A Sản xuất điện.       
 • B Khai thác dầu khí.
 • C Khai thác quặng sắt.                 
 • D Khai thác than.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp năng lượng bao gồm các phân ngành: Khai thác nguyên, nhiên liệu ( dầu khí, than…) và sản xuất điện

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta với thế mạnh quan trọng nhất là

 • A cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.  
 • B nguồn lao động có trình độ cao.
 • C nguyên liệu tại chỗ phong phú.     
 • D vốn đầu tư lớn.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta với thế mạnh quan trọng nhất là nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú. 

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Hai bể dầu lớn nhất nước ta hiện nay đang được khai thác là

 • A Cửu Long và Sông Hồng.    
 • B Nam Côn Sơn và Cửu Long
 • C Sông Hồng và Trung Bộ.       
 • D Nam Côn Sơn và Thổ Chu – Mã Lai.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng, khả năng khai thác và hiện đang được khai thác ở nước ta là bể Cửu Long và Nam Côn Sơn (sgk trang 119)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta có cơ cấu đa dạng?

 • A  Thị trường tiêu thị rộng lớn và nhiều thành phần kinh tế tham gia
 • B  Nhiều thành phần kinh tế cùng sản xuất nguyên liệu phong phú.
 • C Thị trường tiêu thụ rộng lớn và cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển.
 • D Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Yếu tố chủ yếu nhất làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta có cơ cấu đa dạng là Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn

=> Chọn đáp án D

Chú ý: đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm : nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ có vai trò đặc biệt quan trọng

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Sự khác biệt lớn nhất trong sản xuất nhiệt điện giữa miền bắc với miền nam là

 • A  sự phong phú của nguồn nhiên liệu. 
 • B hệ thống đường dây tải điện.
 • C nguồn nhiên liệu sử dụng.  
 • D trình độ lao động

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt diện ở miền Bắc là than, chủ yếu từ các mỏ tại Quảng Ninh. Còn ở miền Trung và miền Nam lại dựa vào nguồn dầu nhập nội, khí tự nhiên(sgk trang 121)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Công nghiệp chế biến các sản phẩm chăn nuôi của nước ta thường phân bố ở

 • A  các vùng nông thôn.     
 • B khu vực đồng bằng.
 • C  khu vực cao nguyên. 
 • D các đô thị lớn.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp chế biến các sản phẩm chăn nuôi của nước ta thường phân bố ở các đô thị lớn, bao gồm cả đô thị ở đồng bằng và miền núi : Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Việt Trì, Buôn Ma Thuột...

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy cho biết hệ thống sông nào có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất trên lãnh thổ Việt Nam?

 • A Hệ thống sông Mê Công.
 • B Hệ thống sông Hồng.
 • C Hệ thống sông Thái Bình.    
 • D Hệ thống sông Đồng Nai.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hệthống sông Hồng có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất trên lãnh thổ Việt Nam (37% cả nước – sgk Địa lí 12 trang 121)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Hệ thống sông có tiềm năng thủy điện lớn nhất nước ta là

 • A Sông Hồng
 • B Sông Cả
 • C Sông Đồng Nai
 • D Sông La Ngà

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hệ thống sông có tiềm năng thủy điện lớn nhất nước ta là sông Hồng (chiếm 37%) (SGK Địa lí 12 trang 121)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nhà máy thủy điện Yaly có công suất thiết kế là

 • A 270 MW. 
 • B 1500 MW.
 • C 720 MW.
 • D 702 MW

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nhà máy thủy điện Yaly trên sông Xê Xan có công suất thiết kế là 720 MW.

Chọn: C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta là

 • A  nguồn nguyên liệu và lao động có trình độ cao.
 • B  thị trường tiêu thụ và chính sách phát triển.
 • C nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.
 • D nguồn lao động có nhiều kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta là nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ vì ở nước ta đầu vào của các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chính là nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và đầu ra là thị trường tiêu thụ rộng lớn

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Thế mạnh hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta hiện nay là

 • A  Nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng, phong phú  
 • B Thị trường xuất khẩu mở rộng
 • C Nguồn lao động dồi dào  
 • D Cơ sở chế biến phân bố rộng khắp cả nước

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Thế mạnh hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta là Nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng, phong phú (từ sản phẩm của ngành nông – lâm – ngư nghiệp)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Than nâu phân bố nhiều nhất ở

 • A Đông Nam Bộ.
 • B Đồng bằng sông Cửu Long.
 • C Đồng bằng sông Hồng.
 • D Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Than nâu phân bố nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng với trữ lượng lên đến hàng chục tỉ tấn.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất của nước ta thuộc tỉnh

 • A Tuyên Quang.
 • B Hà Tĩnh.
 • C Thái Nguyên.
 • D Quảng Nam.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất của nước ta thuộc tỉnh Thạch Khê, Hà Tĩnh.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nguyên nhân chủ yếu làm cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta được phân bố rộng khắp cả nước là

 • A Thị trường tiêu thụ trong nước va thế giới ngày càng mở rộng, có nhu cầu lớn về sản phẩm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
 • B Gắn với các vùng chuyên môn hóa về lương thực, thực phẩm
 • C Nước ta có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng,phong phú,có ở khắp các vùng lãnh thổ, thị trường tiêu thụ rộng khắp
 • D Nguyên liệu chủ yếu của ngành là sản phẩm từ nông nghiệp và thủy sản,khó bảo quản,vận chuyển xa tốn kém

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta được phân bố rộng khắp cả nước là Nước ta có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng,phong phú,có ở khắp các vùng lãnh thổ, thị trường tiêu thụ rộng khắp

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Trữ năng thủy điện của hệ thống sông Hồng khoảng

 • A 11 triệu kW
 • B 10 triệu kW.
 • C 14 triệu kW.
 • D 12 triệu kW.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trữ năng thủy điện của hệ thống sông Hồng khoảng 11 triệu kW, chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện của cả nước.

Chọn: A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Nhà máy điện Phú Mỹ được cung cấp nguồn khí thiên nhiên từ bể trầm tích

 • A Nam Côn Sơn.
 • B Thổ Chu - Mã Lai.
 • C Cửu Long.
 • D  Sông Hồng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nguồn nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy là khí thiên nhiên từ bề trầm tích Nam Côn Sơn và mỏ Bạch Hổ.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nhân tố nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có công nghiêp chế biến sữa phát triển mạnh?

 • A Lao động có kĩ thuật cao                  
 • B Thị trường tiêu thụ rộng lớn
 • C Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt        
 • D Giao thông vận tải phát triển

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Công nghiêp chế biến sữa cần nhu cầu tiêu thụ tại chỗ cao, Hà Nội và TPHCM là các đô thị lớn, có quy mô dân số đông, nhu cầu về sữa lớn

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Vùng duy nhất ở nước ta tiến hành khai thác dầu thô là?

 • A

  Trung du miền núi Bắc Bộ

 • B Đông Nam Bộ
 • C Đồng bằng sông Hồng
 • D Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Việt Nam có 5 bể trầm tích dầu mỏ song đến năm 2005 mới chỉ tiến hành khai thác ở vùng thềm lục địa phía Nam thuộc 2 bể Cửu Long và Nam Côn Sơn thuộc vùng Đông Nam Bộ

=> chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Phát biểu nào sau đây không chính xác về sản xuất công nghiệp ở nước ta

 • A ngành luyện kim màu ở nước ta chỉ xuất hiện ở phía nam.
 • B công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có sự phân bố rộng rãi ở vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.
 • C ngành luyện kim đen có sự phân bố rộng hơn so với luyện kim màu.
 • D các điểm khai thác dầu và khí phân bố chủ yếu ở thềm lục địa phía nam.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không chính xác về sản xuất công nghiệp ở nước ta là “ ngành luyện kim màu ở nước ta chỉ xuất hiện ở phía nam” vì ngành luyện kim màu có cả ở phía Bắc, trung tâm công nghiệp Thái Nguyên (Atlat trang 21)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của yếu tố :

 • A Nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.
 • B Nguồn nguyên liệu và sự tiến bộ về kĩ thuật.
 • C Nguồn lao động và thị trường tiêu thụ.
 • D Nguồn nguyên liệu và nguồn lao động.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là ngành cần nhiều lao động, cần có thị trường tiêu thụ lớn khi muốn mở rộng phát triển

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đối với nền kinh tế nước ta?

 • A  Thúc đẩy nông nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.
 • B Tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực và tích lũy vốn cho nền  kinh tế.
 • C Tăng chất lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.
 • D Tác động manh mẽ đến sự phát triển tất cả các ngành kinh tế khác.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng về vai trò của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đối với nền kinh tế nước ta là “Tác động manh mẽ đến sự phát triển tất cả các ngành kinh tế khác” vì ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm tác động đến nhiều ngành kinh tế khác nhưng không phải tất cả các ngành đều bị tác động của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Công nghiệp năng lượng gồm các phân ngành

 • A Khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện lực.
 • B Khai thác nguyên, nhiên liệu và nhiệt điện.
 • C  Khai thác than, dầu khí và thủy điện.
 • D Khai thác than và dầu khí.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp năng lượng gồm các phân ngành công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu và công nghiệp điện lực (sgk Địa lí 12 trang 118-121)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Tiềm năng về thủy điện của nước ta tập trung lớn nhất ở hệ thống sông

 • A sông Đồng Nai.
 • B sông Thu Bồn.
 • C sông Mã.
 • D sông Hồng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tiềm năng về thủy điện của nước ta tập trung lớn nhất ở hệ thống sông Hồng (chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện cả nước).

=> Chọn D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm