Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm \(ƯCLN (153, 155)\) 

Bài 2. Ba lớp có sĩ số lần lượt là 36, 42, 48 cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau mà không thừa người nào. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: 

153 = 32.17;     155 = 5. 3

\(⇒ ƯCLN (153, 155) = 1\)

Nhận xét: Hai số tự nhiên lẻ liên tiếp: \(2n + 1\) và \(2n + 3\), ta có:

\(ƯCLN (2n + 1; 2n + 3) = 1\)

Bài 2. Gọi x là số hàng dọc cần tìm.

Vì cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau mà không thừa người nào nên ta có: \(36\; ⋮\; x; 42\; ⋮\; x; 48\; ⋮ \;x\) và x lớn nhất

\(⇒ x = ƯCLN (36, 42, 48)\)

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
36 = {2^2}{.3^2}\\
42 = 2.3.7\\
48 = {2^4}.3\\
\Rightarrow ƯCLN\left( {36;42;48} \right) = 2.3 = 6
\end{array}\)

\( ⇒ x = 6\)

Vậy số hàng dọc cần tìm là 6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.