Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 17 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm ƯCLN (2010, 2012) 

Bài 2. Tìm hai số tự nhiên x, y biết rằng \(xy = 420\) và \(ƯCLN (x, y) = 20\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: \(2010 = 2.3.5.67; 2012 = 2^2.503\). 

\(⇒ ƯCLN (2010, 2012) = 2\)

Ta nhận xét rằng hai số tự nhiên chẵn liên tiếp: 2n và 2n + 2 có \(ƯCLN (2n, 2n + 2) = 2\).

Bài 2. Vì \(ƯCLN (x, y) = 20\)\( ⇒ x\;⋮\;20\) và \(y\; ⋮\; 20 ⇒ x = 20k; y = 20l\)

Vậy \(xy = (20k)(20l) = 420 \)\(⇒  400kl = 420\).

⇒ Không tồn tại các số \(k, l ∈\mathbb N\). Vậy không tìm được x, y.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Ước chung lớn nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài