CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu
Câu 4 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Quan sát hình 16.1, hãy cho biết trong tế bào nhân thực có những loại lưới nội chất nào? Quan sát hình 16.1, hãy cho biết trong tế bào nhân thực có những loại lưới nội chất nào?

Quan sát hình 16.1, hãy cho biết trong tế bào nhân thực có những loại lưới nội chất nào? Vị trí của lưới nội chất trong tế bào?

Xem chi tiết
Dựa vào các thông tin ở trên, hãy cho biết trong cơ thể người loại tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển Dựa vào các thông tin ở trên, hãy cho biết trong cơ thể người loại tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển

Dựa vào các thông tin ở trên, hãy cho biết trong cơ thể người loại tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển, loại tế bào nào có lưới nội chất trơn phát triển

Xem chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra nếu vì lí do nào đó mà lizôxôm của tế bào bị vỡ ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu vì lí do nào đó mà lizôxôm của tế bào bị vỡ ra?

Điều gì sẽ xảy ra nếu vì lí do nào đó mà lizôxôm của tế bào bị vỡ ra?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 59 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Dựa vào hình 17.1, hãy cho biết màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào? Dựa vào hình 17.1, hãy cho biết màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào?

Dựa vào hình 17.1, hãy cho biết màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào?

Xem chi tiết
Thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào? Thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào?

Thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Hãy mô tả thí nghiệm. Từ kết quả thí nghiệm hãy nêu nhận xét Hãy mô tả thí nghiệm. Từ kết quả thí nghiệm hãy nêu nhận xét

Hãy mô tả thí nghiệm. Từ kết quả thí nghiệm hãy nêu nhận xét về màu nước trong hai cốc ở thí nghiệm (a) và mực nước giữa nhánh A và nhánh B trong thí nghiệm (b) thay đổi như thế nào? Em hãy nêu giả thiết để giải thích kết quả thí nghiệm.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 66 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4* trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4* trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4* trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 67 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài