Chương 1. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ thế kỷ XVI đến nửa sau thế kỷ XIX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

Xem lời giải

Bài 6 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Xem lời giải

Bài 7 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 7 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân chia đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những sự kiện chủ yếu của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện quá trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 SBT sử 8

Giải bài tập 8 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Pháp

Xem lời giải

Bài 9 trang 10 SBT sử 8

Giải bài tập 9 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng sản Pháp

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 8. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Anh

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về sự biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Hệ quả của cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất