Bài 6 trang 9 SBT sử 8


Đề bài

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để thấy được sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng bùng nổ và mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải chi tiết

1. Giai đoạn 1: Chế độ quân chủ lập hiến (14/7/1789 -> 10/8/1792) 

- Giai cấp tư sản lên cầm quyền, vua vẫn giữ ngôi. => Thiết lập nền quân chủ lập hiến.

- Cuối tháng 8 - 1789, Quốc hội thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. => Bảo vệ quyền tự do bình đẳng, quyền tư hữu tài sản.

- Tháng 9 - 1791, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến, quốc hội là cơ quan tối cao có quyền quyết định mọi công việc.

- Tháng 4 - 1792, Quân Áo - Phổ liên minh chống cách mạng. 

- Ngày 19 - 8 - 1792, Quân Phổ tràn vào nước Pháp và bắt giam vua.

2. Giai đoạn 2: Bước đầu nền cộng hòa (21/9/1792 -> 2/6/1793)

- Ngày 21 - 9 - 1792, nền cộng hòa được thành lập.

- Mùa xuân năm 1973, Anh cùng phong kiến châu Âu liên minh để chống Pháp => Nước Pháp gặp khó khăn.

- Ngày 2 - 6 - 1793, Rôpespie lãnh đạo nhân dân lật đổ phái Ghi-rông-đanh.

3. Giai đoạn 3: Nền Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh ( 2/6/1793 -> 27-71794)

- Phái Gia-cô-banh cử ra ủy ban cứu nước do Rôpespie đứng đầu.

- Ban hành nhiều cải cách tiến bộ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Ngày 27 - 7 - 1794, tư sản phản cách mạng đảo chính.

4. Giai đoạn 4: Thời kì thoái trào (1794 - 1815)

Phái Técmiđo lên nắm chính quyền thành lập nền Đốc chính.

- Khủng bố những người cách mạng. Thủ tiêu cách quyền tự do dân chủ.

- Ngày 9/11/1799, Na-pô-lê-ông Pô-na-pác làm cuộc đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự.

- Năm 1815 chế độ quân chủ lại được phục hồi ở Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 7 trang 9 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện quá trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp

 • Bài 8 trang 10 SBT sử 8

  Giải bài tập 8 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Pháp

 • Bài 9 trang 10 SBT sử 8

  Giải bài tập 9 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng sản Pháp

 • Bài 5 trang 9 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • Bài 4 trang 8 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.