Bài 6 trang 9 SBT sử 8


Giải bài tập 6 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những sự kiện chủ yếu của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đề bài

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để thấy được sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng bùng nổ và mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải chi tiết

1. Giai đoạn 1: Chế độ quân chủ lập hiến (14/7/1789 -> 10/8/1792) 

- Giai cấp tư sản lên cầm quyền, vua vẫn giữ ngôi. => Thiết lập nền quân chủ lập hiến.

- Cuối tháng 8 - 1789, Quốc hội thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. => Bảo vệ quyền tự do bình đẳng, quyền tư hữu tài sản.

- Tháng 9 - 1791, thông qua Hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến, quốc hội là cơ quan tối cao có quyền quyết định mọi công việc.

- Tháng 4 - 1792, Quân Áo - Phổ liên minh chống cách mạng. 

- Ngày 19 - 8 - 1792, Quân Phổ tràn vào nước Pháp và bắt giam vua.

2. Giai đoạn 2: Bước đầu nền cộng hòa (21/9/1792 -> 2/6/1793)

- Ngày 21 - 9 - 1792, nền cộng hòa được thành lập.

- Mùa xuân năm 1973, Anh cùng phong kiến châu Âu liên minh để chống Pháp => Nước Pháp gặp khó khăn.

- Ngày 2 - 6 - 1793, Rôpespie lãnh đạo nhân dân lật đổ phái Ghi-rông-đanh.

3. Giai đoạn 3: Nền Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh ( 2/6/1793 -> 27-71794)

- Phái Gia-cô-banh cử ra ủy ban cứu nước do Rôpespie đứng đầu.

- Ban hành nhiều cải cách tiến bộ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Ngày 27 - 7 - 1794, tư sản phản cách mạng đảo chính.

4. Giai đoạn 4: Thời kì thoái trào (1794 - 1815)

Phái Técmiđo lên nắm chính quyền thành lập nền Đốc chính.

- Khủng bố những người cách mạng. Thủ tiêu cách quyền tự do dân chủ.

- Ngày 9/11/1799, Na-pô-lê-ông Pô-na-pác làm cuộc đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự.

- Năm 1815 chế độ quân chủ lại được phục hồi ở Pháp.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài