Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu
Bài 1 trang 6 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 7 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân chia đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những sự kiện chủ yếu của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện quá trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp

Xem lời giải

Bài 8 trang 10 SBT sử 8

Giải bài tập 8 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Pháp

Xem lời giải

Bài 9 trang 10 SBT sử 8

Giải bài tập 9 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng sản Pháp

Xem lời giải