Chương 2. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 59 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 59 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 60 sách bài tập Lịch sử 8. Điền những nội dung chủ yếu về giai đoạn phát triển của các nước

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 61 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929-1933 là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 61 sách bài tập Lịch sử 8. Quan sát sơ đồ sau và nêu nhận xét

Xem lời giải

Bài 5 trang 62 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 62 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử 8. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã gây ra những hậu quả

Xem lời giải

Bài 1 trang 63 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 63 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XX phát triển

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Quan sát các hình sau đây và nêu nhận xét

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 65 sách bài tập Lịch sử 8. Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-193 là do đâu?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất