Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 52 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 52 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 53 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với nội dung ở cột B sao cho

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 54 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các ô ở giữa ô I và II sao cho phản ánh đúng nội dung

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 54 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao ở nước Nga năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng?

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 55 sách bài tập Lịch sử 8. Lê-nin có vai trò như thế nào trong thắng lợi của Cách mạng

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 55 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các tác dụng

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử nước Nga - Liên Xô

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nước Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 58 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN ngay sau khi

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 58 sách bài tập Lịch sử 8. Trong những năm 1925-1941, công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô đạt được

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài