Bài 1 trang 55 SBT sử 8


Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình, xây dựng đất nước từ năm

A. 1917       B. 1918

C. 1920       D. 1921

Câu 2:

Đề bài:

Ý không phản ảnh đúng tình hình nước Nga khi bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh là:

A. đất nước bị tàn phá nặng nề

B. kinh tế bị suy giảm nghiêm trọng so với trước chiến tranh 

C. bọn phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây boạ loạn ở nhiểu nơi

D. sau thất bại trong cuộc can thiệp vũ trang vào nước Nga, 14 nước đế quốc buộc phải công nhận nước Nga Xô viết.

Câu 3:

Đề bài:

Xây dựng đất nước ở trong bối cảnh hết sức khó khăn, Đảng Bôn-sê-vích đã thực hiện

A. Sắc lệnh hoà bình

B. Sắc lệnh ruộng đất

C. Chính sách kinh tế mới

D. Chính sách cộng sản thời chiến

Câu 4:

Đề bài:

Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết được thành lập vào thời gian

A. tháng 10-1917

B. tháng 10-1921

C. tháng 11-1922

D. tháng 12-1922

Câu 5:

Đề bài:

Bắt đầu thời kì xây dựng CNXH, Liên Xô là một nước có nền kinh tế

A. nông nghiệp lạc hậu

B. công nghiệp phát triển 

C. công - nông nghiệp tiên tiến

D. đứng hàng trung bình ở châu Âu.

Câu 6:

Đề bài:

Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Liên Xô trong thời kì xây dựng CNXH (1921 - 1914) là 

A. xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH

B. công nghiệp hoá XHCN

C. cải tạo nền nông nghiệp, thực hiện thể chế hoá nông nghiệp 

D. cải tạo XHCN đối với các thành phần kinh tế 

Câu 7:

Đề bài:

Đường lối công nghiệp hoá XHCN ở Liên Xô là 

A. Đầu tư phát triển đông bộ tất cả các ngành kinh tế.

B. Ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển công nghiệp.

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, trọng tâm là công nghiệp chế tạo máy, công cụ, máy nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng.

D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, tạo tiền đề cho sự phát triển các ngành kinh tế khác.

Câu 8:

Đề bài:

Trong thời kì xây dựng CNXH, thành tựu to lớn nhất mà Liên Xô đã đạt được là 

A. Vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau (Mĩ).

B. Hoàn thành cải tạo, tập thể hoá nông nghiệp.

C. Biến nền nông nghiệp sản xuất nhỏ thành nền nông nghiệp sản xuất lớn.

D. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, nền giáo dục hiện đại.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925) ở Liên Xô

Lời giải:

Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình, xây dựng đất nước từ năm 1921.

Chọn: D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925) ở Liên Xô

Lời giải:

Tình hình nước Nga khi bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh là sau thất bại trong cuộc can thiệp vũ trang vào nước Nga, 14 nước đế quốc buộc phải công nhận nước Nga Xô viết. 

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925) ở Liên Xô

Lời giải:

Xây dựng đất nước ở trong bối cảnh hết sức khó khăn, Đảng Bôn-sê-vích đã thực hiện Chính sách kinh tế mới

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925) ở Liên Xô

Lời giải:

Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết được thành lập vào thời gian tháng 12-1922.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải:

Bắt đầu thời kì xây dựng CNXH, Liên Xô là một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

Chọn: A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

Lời giải:

Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Liên Xô trong thời kì xây dựng CNXH (1921 - 1914) là công nghiệp hoá XHCN.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải:

Đường lối công nghiệp hoá XHCN ở Liên Xô là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, trọng tâm là công nghiệp chế tạo máy, công cụ, máy nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng,...

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải:

Trong thời kì xây dựng CNXH, thành tựu to lớn nhất mà Liên Xô đã đạt được là vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau (Mĩ).

Chọn: A

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 57 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các tác dụng

 • Bài 3 trang 57 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử nước Nga - Liên Xô

 • Bài 4 trang 57 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 57 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nước Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?

 • Bài 5 trang 58 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 58 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN ngay sau khi

 • Bài 6 trang 58 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 58 sách bài tập Lịch sử 8. Trong những năm 1925-1941, công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô đạt được

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.