Chương 2. Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu
Bài 1 trang 15 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột “Nhà nước kiểu mới”?

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri.

Xem lời giải

Bài 6 trang 17 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế, chính trị Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế, chính trị của Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 21 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy điền vào bảng sau đây tên 4 nước dẫn đầu thế giới về kinh tế

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 8. Giải thích đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến của cuộc Cách Mạng Nga 1905 - 1907

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 24 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 25 sách bài tập Lịch sử 8. Điền mốc thời gian vào cột bên trái phù hợp với phát minh ở cột bên phải

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 8. Thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 8. Giải ô chữ: một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu ở các nước Âu - Mĩ

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất