Bài 2 trang 112 SBT sử 8


Đề bài

Nêu những chuyển biến trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế của Pháp (1897- 1914)

Lời giải chi tiết

Những chuyển biến xã hội :

- Tính chất: chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

- Tình hình cơ cấu xã hội:

+ Các giai cấp cũ (địa chủ phong kiến, nông dân) bị phân hoá.

+ Xuất hiện các giai cấp mới: công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản thành thị, tạo điều kiện cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

- Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 3 trang 112 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh để thấy được điểm mới và khác trong con đường cứu nước

  • Bài 1 trang 112 SBT sử 8

    Giải bài tập 1 trang 112 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.