Chương 1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 84 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 84 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 86 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 86 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hơp về diễn biến

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 86 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thành những nội dung trong bảng sau về cuộc kháng chiến

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 87 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 87 sách bài tập Lịch sử 8. Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Việc triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (1883)

Xem lời giải

Bài 6 trang 90 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có điểm gì khác so với Hiệp ước

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 91 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 92 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 92 sách bài tập Lịch sử 8: Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 93 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 94 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thành những nội dung trong bảng về hoạt động chính

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 94 sách bài tập Lịch sử 8. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất