Bài 6 trang 90 SBT sử 8


Giải bài tập 6 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có điểm gì khác so với Hiệp ước

Đề bài

Nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có điểm gì khác so với Hiệp ước Hác-măng (1883), qua đó thể hiện âm mưu xảo quyệt của thực dân Pháp như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Lời giải chi tiết

So sánh Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) với Hiệp ước Hác-măng (1883):

* Giống nhau:

- Cả hai Hiệp ước được ký kết dưới áp lực quân sự của thực dân Pháp đánh dấu sự đầu hàng của giai cấp phong kiến Việt Nam trước chủ nghĩa tư bản Pháp.

- Cả hai đều do triều đình Huế ký với thực dân Pháp, tại Huế.

- Trên lý thuyết cả hai đều không đặt toàn bộ lãnh thổ Việt Nam dưới ách đô hộ của người Pháp. Chia Việt Nam làm 3 kì. Nam Kì là thuộc địa của Pháp, Bắc Kì vẫn là lãnh thổ của triều đình Nguyễn nhưng đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, Trung Kì vẫn hoàn toàn thuộc chủ quyền nhà Nguyễn. Nhưng người Pháp đã nhanh chóng lấn chiếm thêm chủ quyền Việt Nam trước sự bất lực của triều Nguyễn.

* Khác nhau:

- Hiệp ước Hác-măng: là tiền thân của Hiệp ước Pa-tơ-nốt, gồm 27 điều khoản. Nó quá nặng nề nên đã gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ các vua quan trong triều và nhân dân cả nước.

- Hiệp ước Pa-tơ-nốt: gồm 19 điều khoản, ra đời có tác dụng xoa dịu sự phản đối của dư luận và vua quan nhà Nguyễn từ Hiệp ước Hác-măng.

=> Âm mưu xảo quyệt của thực dân Pháp là muốn biến Việt Nam trở thành thuộc địa lâu dài của Pháp. Để Pháp có thể tiến hành bóc lột thuộc địa, khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên phong phú của Việt Nam. Và biến Việt Nam trở thành căn cứ quân sự của Pháp tại Đông Nam Á.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu
 • Bài 5 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (1883)

 • Bài 4 trang 90 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 90 sách bài tập Lịch sử 8. Việc triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp sau

 • Bài 3 trang 89 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hợp

 • Bài 2 trang 89 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 88 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 88 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí