Bài 15. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu