Bài 1 trang 52 SBT sử 8


Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần hai (2-1917) có điểm giống so với tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng 1905 - 1907 là 

A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản.

B. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và các nước đồng minh của Đức.

C. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ Nga hoàng lan rộng.

D. Các cuộc cách mạng đều đặn dưới sự lãnh đạo của Đảng-sê-vích Nga.

Câu 2:

Đề bài:

Cách mạng tư sản dân chủ lần hai bùng nổ ngày

A. 21-2-1917        B. 23-2-1917

C. 27-2-1917        D. 29-2-1917

Câu 3:

Đề bài:

Điểm khác của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai so với cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga là: 

A. Cách mạng diễn ra với sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân Nga.

B. Cách mạng diễn ra nhằm mục tiêu chống chiến tranh, lật đổ ách thống trị của Nga hoàng.

C. Lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, binh lính và đông đảo quần chúng nhân dân Nga.

D. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

Câu 4:

Đề bài:

Tình hình chính trị đặc biệt ở nước Nga sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 là:

A. Bộ máy chính quyền của giai cấp công nhân, nông dân và binh lính được thành lập.

B. Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, chế độ cộng hoà tư sản được thiết lập.

C. Hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời tư sản và các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.

D. Nhân dân Nga ủng hộ chính quyền mới tiếp tục tham ra chiến tranh thế giới nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất trong chiến tranh.

Câu 5:

Đề bài:

Ngày 25 - 10 (7-11) - 1917, một sự kiện vô cùng trọng đại đã diễn ra tại nước Nga là: 

A. Lê-nin bí mật từ Phần Lan về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

B. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lê-nin, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ thủ đô Pê-tơ-grat, bao vây cung điện mùa Đông. 

C. Chính phủ lâm thời sụp đổ, khởi nghĩa giành thắng lợi ở thủ đô.

D. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mat-xcơ-va.

Câu 6:

Đề bài:

Cuộc Cách mạng tháng mười Nga là: 

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản 

B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

C. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

D. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục  1. Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917

Lời giải:

Tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần hai (2-1917) có điểm giống so với tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng 1905 - 1907 là phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ Nga hoàng lan rộng.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng  tháng  Hai ở nước Nga năm 1917

Lời giải: 

Cách mạng tư sản dân chủ lần hai bùng nổ ngày 23-2-1917.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917

Lời giải:

Điểm khác của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai so với cuộc Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga là Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917

Lời giải: 

Tình hình chính trị đặc biệt ở nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 là hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời tư sản và các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Lời giải:

Ngày 25 - 10 (7-11) - 1917, một sự kiện vô cùng trọng đại đã diễn ra tại nước Nga là Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ, khởi nghĩa dành thắng lợi ở thủ đô.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Lời giải:

Cuộc Cách mạng tháng mười Nga là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

Chọn: D

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 53 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 53 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với nội dung ở cột B sao cho

 • Bài 3 trang 54 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 54 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các ô ở giữa ô I và II sao cho phản ánh đúng nội dung

 • Bài 4 trang 54 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 54 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao ở nước Nga năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng?

 • Bài 5 trang 55 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 55 sách bài tập Lịch sử 8. Lê-nin có vai trò như thế nào trong thắng lợi của Cách mạng

 • Bài 6 trang 55 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 53 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.