Chương 3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 66 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 67 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 67 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với nội dung sự kiện lịch sử ở ô bên

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 68 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình nước Nhật trong những năm 1918-1929 có điểm gì giống

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 68 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 68 sách bài tập Lịch sử 8. Cuộc đấu tranh chống Phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 70 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn thành bảng sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918-1939

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất