Bài 3 trang 71 SBT sử 8


Giải bài tập 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn thành bảng sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918-1939

Đề bài

Hoàn thành bảng sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918 - 1939 ở các nước và khu vực châu Á.

Quốc gia, khu vực

Phong trào đấu tranh

Trung Quốc

 

Mông Cổ

 

Ấn Độ

 

Thổ Nhĩ Kì

 

Đông Nam Á

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939)

Lời giải chi tiết

Quốc gia, khu vực

Phong trào đấu tranh

Trung Quốc

Biểu tình chống đế quốc; Phong trào Ngũ tứ năm 1919.

Mông Cổ

Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

Ấn Độ

Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M.Ganđi đứng đầu.

Thổ Nhĩ Kì

Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 - 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì.

Đông Nam Á

Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra như cuộc khởi nghĩa ở Gia-va, Xu-ma-tơ-ra (1926 - 1927) ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) ở Việt Nam,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 71 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

 • Bài 5 trang 71 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào?

 • Bài 2 trang 70 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 70 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 69 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí