Chương 3. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu
Bài 1 trang 27 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 27 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 28 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ và hậu quả

Xem lời giải

Bài 4 trang 29 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Nối mốc thời gian bên trái với nội dung sự kiện lịch sử Ấn Độ

Xem lời giải

Bài 5 trang 29 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 29 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh đường lối đấu tranh giữa hai phái "Ôn hoà" và "Cấp tiến”

Xem lời giải

Bài 6 trang 30 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách Mạng Tân Hợi (1911)

Xem lời giải

Bài 6 trang 33 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 35 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy đánh dấu x vào các cột ghi tên các nước để xác định

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 37 sách bài tập Lịch sử 8. Nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 37 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 38 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung lịch sử ở ô bên phải

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất