Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Bình chọn:
3.8 trên 26 phiếu
Bài 1 trang 107 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 107 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 108 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê những sự kiện chính phản ánh những quá trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 109 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

Xem lời giải

Bài 5 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải để hoàn chỉnh bảng

Xem lời giải

Bài 6 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng

Xem lời giải

Bài 7 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 8 trang 111 SBT sử 8

Giải bài tập 8 trang 111 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang của Việt Nam

Xem lời giải

Bài 9 trang 111 SBT sử 8

Giải bài tập 9 trang 111 sách bài tập Lịch sử 8. Từ các tri thức lịch sử, hãy nêu nhận xét về đặc điểm của phong trào

Xem lời giải