Bài 1 trang 17 SBT sử 8


Giải bài tập 1 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặc điểm kinh tế, chính trị nổi bật của nước Anh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:

A. mất dần vị trí số 1 thế giới về công nghiệp, nhưng vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

B. hệ thống thuộc địa bị thu hẹp dần do tình trạng tài chính trong nước gặp nhiều khó khăn.

C. nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, từng bước chi phối đời sống kinh tế đất nước.

D. cả A & C.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm kinh tế, chính trị nổi bật của nước Anh cuối thế kỉ thứ XIX - đầu thế kỉ XX là mất dần vị trí số 1 thế giới về công nghiệp, nhưng vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa, nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, từng bước chi phối đời sống kinh tế đất nước.

Chọn: D

Câu 2

Các con số phản ánh đúng về hệ thống thuộc địa của Anh đến năm 1914 là:

A. 20 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/5 diện tích và 1/5 dân số thế giới.

B. 25 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/5 dân số thế giới.

C. 28 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/5 dân số thế giới.

D. 33 triệu km2, dân số 400 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Các con số phản ánh đúng về hệ thống thuộc địa của Anh đến năm 1914 là 33 triệu km2, dân số 400 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới.

Chọn: D

Câu 3

Sự tập trung sản xuất, hình thành các công ti độc quyền ở Pháp diễn ra mạnh mẽ trong ngành

A. Công nghiệp khai khoáng

B. Công nghiệp nặng

C. Công nghiệp - tài chính

D. Ngân hàng

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Sự tập trung sản xuất, hình thành các công ti độc quyền ở Pháp diễn ra mạnh mẽ trong ngành ngân hàng.

Chọn: D

Câu 4

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến công nghiệp Pháp phát triển chậm lại là

A. ảnh hưởng của chiến tranh Pháp - Phổ

B. Pháp chỉ chú trọng xuất cảng tư bản.

C. thị trường trong nước thu hẹp, sức mua ngày càng giảm.

D. không quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp trong nước.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến công nghiệp Pháp phát triển chậm lại là ảnh hưởng của chiến tranh Pháp - Phổ.

Chọn: A

Câu 5

Ý không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Đức phát triển nhanh chóng là

A. có hệ thống thuộc địa rộng lớn

B. giành được nhiều nguồn lợi từ Pháp sau chiến tranh Pháp - Phổ

C. thị trường dân tộc được thống nhất

D. ứng dụng nhanh những thành tựu khoa học - kĩ thuật

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân khiến nền kinh tế Đức phát triển nhanh chóng là: Đức giành được nhiều nguồn lợi từ Pháp sau chiến tranh Pháp - Phổ, thị trường dân tộc được thống nhất, ứng dụng nhanh những thành tựu khoa học - kĩ thuật.

Chọn: A

Câu 6

Quá trình tập trung sản xuất ở Đức diễn ra mạnh mẽ trong ngành

A. luyện kim, than đá, điện, hoá chất

B. công nghiệp nhẹ

C. khai mỏ, luyện kim, giao thông vận tải

D. tài chính, ngân hàng

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Quá trình tập trung sản xuất ở Đức diễn ra mạnh mẽ trong ngành luyện kim, than đá, điện, hoá chất.

Chọn: A

Câu 7

Nền kinh tế Mĩ phát triển nhảy vọt trong thời gian

A. những năm 30 của thế kỉ XIX

B. giữa thế kỉ XIX

C. 30 năm cuối thế kỉ XIX

D. 20 năm cuối thế kỉ XIX

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Nền kinh tế Mĩ phát triển nhảy vọt trong thời gian 30 năm cuối thế kỉ XIX.

Chọn: C

Câu 8

Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển vượt bậc?

A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, thị trường trong nước không ngừng được mở rộng

B. Hệ thống thuộc địa tương đối rộng lớn

C. Ứng dụng khoa học - kĩ thuật và hợp lí hoá sản xuất

D. Lợi dụng nguồn đầu tư của Châu Âu và hoàn cảnh hoà bình lâu dài để phát triển kinh tế 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển vượt bậc tài nguyên thiên nhiên phong phú, thị trường trong nước không ngừng được mở rộng, ứng dụng khoa học - kĩ thuật và hợp lí hoá sản xuất, lợi dụng nguồn đầu tư của Châu Âu và hoàn cảnh hoà bình lâu dài để phát triển kinh tế.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 19 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp

 • Bài 3 trang 20 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế, chính trị Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 • Bài 4 trang 21 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế, chính trị của Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

 • Bài 5 trang 21 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 21 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy điền vào bảng sau đây tên 4 nước dẫn đầu thế giới về kinh tế

 • Bài 6 trang 22 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 8. Giải thích đặc điểm của các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức cuối thế kỉ XIX

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.