Bài 5 trang 65 SBT sử 8


Giải bài tập 5 trang 65 sách bài tập Lịch sử 8. Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-193 là do đâu?

Đề bài

Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là do đâu? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Lời giải chi tiết

Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là do: 

- Do thực hiện "chính sách mới” của tổng thống Ru-đơ-ven, với các nội dung:

+ Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng.

+ Tăng cường vai trò kiểm soát, điều tiết của Nhà nước.

+ Cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

- Do vai trò lãnh đạo, điều tiết nền kinh tế của tổng thống Ru-dơ-ven

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Quan sát các hình sau đây và nêu nhận xét

 • Bài 3 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XX phát triển

 • Bài 2 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 63 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 63 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí