Bài 5 trang 9 SBT sử 8


Đề bài

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thời gian

Sự kiện

1.

Khai mạc Hội nghị ba đẳng cấp

2.

Quần chúng tấn công chiếm pháo đài - nhà tù Ba-xti.

3.

Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

4.

Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến ở Pháp.

5.

Nhân dân Pa-ri lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, chế độ phong kiến ở Pháp bị bãi bỏ

6.

Nền Cộng hoà đầu tiên của Pháp được thành lập.

7.

Vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

8.

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

9.

Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh. Cách mạng tư sản Pháp kêt thúc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng bùng nổ và mục 3. Sự phát triển của cách mạng

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

1. 08 - 08 - 1788

Khai mạc Hội nghị ba đẳng cấp

2. 14 - 07 - 1789

Quần chúng tấn công chiếm pháo đài - nhà tù Ba-xti.

3. 26 - 08 - 1789

Quốc hội thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

4. 09 - 1791

Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến ở Pháp.

5. 10 - 08 - 1792

Nhân dân Pa-ri lật đổ sự thống trị của phải Lập hiến, chế độ phong kiến ở Pháp bị bãi bỏ

6. 21 - 09 - 1792

Nền Cộng hoà đầu tiên của Pháp được thành lập.

7. 21 - 01 - 1793

Vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

8. 02 - 06 - 1793

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

9. 27 - 07 - 1794

Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh. Cách mạng tư sản Pháp kêt thúc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 6 trang 9 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những sự kiện chủ yếu của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • Bài 7 trang 9 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 9 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện quá trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp

 • Bài 8 trang 10 SBT sử 8

  Giải bài tập 8 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Pháp

 • Bài 9 trang 10 SBT sử 8

  Giải bài tập 9 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng sản Pháp

 • Bài 4 trang 8 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 • Bài 3 trang 8 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 8 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân chia đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng

 • Bài 2 trang 7 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 7 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 6 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 6 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.