Bài 1 trang 3 SBT sử 8


Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Ý nghĩa nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV - XVII?

A. Nhà nước thực hiện nhiều chính sách tiến bộ để phát triển kinh tế.

B. Đã xuất hiện các xưởng sản xuất có thuê mướn nhân công.

C. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

D. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò quan trọng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu

Lời giải chi tiết:

Tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII là: Đã xuất hiện các xưởng sản xuất có thuê mướn nhân công, nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán, các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò quan trọng.

Chọn: A

Câu 2

Thế kỷ XVI - XVII, các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu là

A. Lãnh chúa và nông dân

B. Lãnh chúa và tư sản

C. Tư sản và vô sản

D. Lãnh chúa, tư sản vô sản

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu

Lời giải chi tiết:

Thế kỷ XVI - XVII, các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu là tư sản và vô sản.

Chọn: C

Câu 3

Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật là

A. thế lực kinh tế yếu, bị phong kiến kìm hãm, chèn ép nên càng không phát triển được.

B. bước đầu có thế lực kinh tế, thường dựa vào đó để củng cố quyền lực chính trị.

C. có thế lực kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị.

D. có quyền lực kinh tế và chính trị

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu

Lời giải chi tiết:

Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật là có thế lực kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị.

Chọn: C

Câu 4

Ý Không phản ánh đúng tình hình nước Anh trước cách mạng là

A. nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu.

B. nhiều quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản, trở thành tầng lớp quý tộc mới.

C. nhiều công ti độc quyền của giai cấp tư sản xuất hiện.

D. mâu thuẫn xã hội giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày càng gay gắt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Lời giải chi tiết:

Tình hình nước Anh trước cách mạng là nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu, nhiều quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản, trở thành tầng lớp quý tộc mới, mâu thuẫn xã hội giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày càng gay gắt.

Chọn: C

Câu 5

Kết quả nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là

A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản (CNTB) phát triển mạnh mẽ ở Anh.

B. vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến, đời sống nhân dân không được cải thiện.

C. nền cộng hoà dân chủ được thiết lập ở Anh.

D. thế lực giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân lao động được đảm bảo.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Lời giải chi tiết:

Kết quả nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở Anh.

Chọn: A

Câu 6

Mười ba thuộc địa ở Anh được thành lập ở Bắc Mĩ vào thời gian

A. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

B. Từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

C. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

D. Từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết:

Mười ba thuộc địa ở Anh được thành lập ở Bắc Mĩ vào thời gian từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

Chọn: C

Câu 7

Ngày 4-7-1776 đã xảy ra sự kiện

A. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

B. Công bố Tuyên ngôn Độc lập của 13 thuộc địa

C. Quân đội thuộc địa thắng một trận lớn, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

D. 13 thuộc địa ban hành hiến pháp riêng của mình.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết:

Ngày 4-7-1776 đã xảy ra sự kiện Công bố Tuyên ngôn Độc lập của 13 thuộc địa.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
 • Bài 2 trang 4 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh

 • Bài 4 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

 • Bài 5 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

 • Bài 6 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.